Zastava Bosne i Hercegovine

SMERNICE ZA IZVEŠTAVANJE O SPROVOĐENJU I VRŠENJU NADZORA NAD SPROVOĐENJEM OPERATIVNOG PLANA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U OBLASTIMA OD POSEBNOG RIZIKA


Smernice su namenjene odgovornim subjektima za izveštavanje o sprovođenju aktivnosti iz Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika kako bi ovaj proces sproveli na što efikasniji način. Smernice sadrže relevantne informacije koje se odnose na rokove i sadržaj periodičnih izveštaja koje odgovorni subjekti dostavljaju Agenciji, kao i informacije o rokovima i sadržaju izveštaja koje Agencija upućuje Koordinacionom telu zaduženom za koordinaciju sprovođenja mera i aktivnosti iz Operativnog plana na političkom nivou.

Operativni plan, koji je Vlada usvojila na sednici održanoj 30. septembra 2021. godine, predstavlja izuzetno značajan dokument javne politike čiji centralni deo sadrži mere i aktivnosti usmerene na sprečavanje korupcije u pojedinačnim rizičnim oblastima: carina, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija.

Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23 utvrđeno je da se nadzor nad sprovođenjem Operativnog plana poverava Agenciji za sprečavanje korupcije, koja je imala zadatak i da izradi Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 27.10.2021.
Naslov: Redakcija