Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Odbijena preporuka Konferencije svih advokata o potpunoj obustavi rada


Vanredna skupština Advokatske komore Srbije (AKS) odbila je preporuku Konferencije svih advokata da advokatura stupi u potpunu obustavu rada do povlačenja dopune stava Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda (VKS) u vezi sa pravom banke da naplaćuje troškove obrade kredita.

Ova odluka je izglasana većinom glasova 140 delegata skupštine AKS.

Za obustavu je glasalo 57 delegata, 81 je bio protiv, a dva delegata su bila uzdržana.

To znači da je advokatura odlučila da se mišljenju usprotivi na drugi, manje radikalan način, najverovatnije pregovorima u vezi sa spornim pravnim stavom.

Advokaturi je sporna dopuna pravnog stava VKS iz 2018. godine, u vezi sa pravom banke da naplaćuje troškove obrade kredita i smatra da dopuna pravnog stava nije ni trebalo da se donosi jer je sudska praksa bila ujednačena, te da je dopuna stava izazvala pravnu nesigurnost.

Dopunom stava VKS, prema mišljenju advokature, menja se dosadašnja praksa prema kojoj su bankarski sporovi po ovom osnovu okončavani u korist klijenata banke, tačnije građana.

Izvor: Vebsajt Blic, 05.11.2021.
Naslov: Redakcija