Zastava Bosne i Hercegovine

FISKALNI SAVET: Loša mera isplate 100 evra pomoći građanima


Fiskalni savet je u svom najnovijem komentaru kritikovao meru isplate 100 evra svim punoletnim građanima, nasuprot nedavnoj studiji Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koje upravo tu meru hvale.

U komentaru na studiju MOR-a i EBRD o efektima mere "100 evra punoletnim građanima" na nejednakost i siromaštvo u Srbiji, Fiskalni savet navodi da je "pogrešan zaključak studije te dve međunarodne institucije posledica fundamentalnih grešaka i propusta u sprovedenim analizama".

Fiskalni savet navodi da ispravna analiza, suprotno tome, pokazuje da je isplata 100 evra svim punoletnim građanima loša mera socijalne politike koja ne omogućava ni trajno niti značajno smanjenje nejednakosti i siromaštva.

Takođe ističu da nije merodavno meriti efekat jednokratne mere na smanjenje nejednakosti i siromaštva, jer se na ovaj način ne može ostvariti nikakvo trajno poboljšanje dugoročnih društvenih problema.

Kako navode, zaduživanje države veće od 70 milijardi dinara za tu namenu utiče na smanjenje budžetske mogućnosti za pomoć ugroženim građanima.

Fiskalni savet ističe i da su analize MOR-a i EBRD-a pogrešno izračunate i da čak tri i po puta preuveličavaju jednokratni efekat smanjenja siromaštva u 2020. godini.

Takođe, Fiskalni savet navodi da ta mera predstavlja "neodgovornu fiskalnu politiku koja će otežati sprovođenje sistemskih mera za smanjenje nejednakosti i siromaštva u budućnosti, jer iziskuje velika budžetska sredstva".

Dodaje se da je ova sredstva Srbija morala da obezbedi zaduživanjem na međunarodnim tržištima kapitala, te će trošak ovog duga morati da otplaćuju svi poreski obveznici u godinama koje dolaze.

MOR i EBRD su pre dvadesetak dana objavile da je Srbija generalno, usvojila najizdašniji i najsveobuhvatniji ekonomski paket među ekonomijama Zapadnog Balkana, pružajući skoro univerzalnu podršku i firmama i građanima.

U izveštaju MOR-a i EBRD-a "Kovid 19 i zapošljavanje", navodi se da se merama za očuvanje radnih mesta (direktnom podrškom i odlaganjem poreskih obaveza) smanjuje stopa siromaštva za 1,2 procentna poena u svim starosnim grupama, ali da je ta stopa, ipak, na pola puta od nivoa siromaštva na kojem je bila pre krize.

"Kada se miksu doda i mera pomoći svim građanima od 100 evra, efekat kombinovanih mera protiv siromaštva je izuzetno snažan, pri čemu smanjuje relativnu stopu siromaštva na 22,9 procenata, ispod nivoa pre krize", piše u sažetku izveštaja MOR-a i EBRD-a o Srbiji.

Dalje se ističe da taj model pokazuje da je kombinovanim efektima mera za očuvanje radnih mesta i jednokratnom novčanom pomoći svim punoletnim građanima, Srbija uspela da "obuzda širenje siromaštva".

Izvor: Vebsajt RTS, 05.10.2020.
Naslov: Redakcija