Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TURIZMU: Udruženje turističkih agencija traži izmene Zakona i povlačenje pravilnika


Udruženje turističkih agencija Srbije (UTAS) je zatražilo povlačenje Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019) i uvođenje individualnog osiguranja svakog pojedinačnog aranžmana koje bi agencije izdavale u ime osiguravajućih društava.

"Takvo osiguranje moralo bi biti bez klauzula o izuzećima, poput ovog za vanredno stanje ili pandemiju", navedeno je u saopštenju gde se traže i izmene Zakonao turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019).

UTAS smatra da to može da ostane trajno rešenje, "budući da su sva druga ili na štetu putnika ili na štetu agencija i velikog broja zaposlenih u njima".

Iz UTAS-a su podsetili da je 1. oktobar svim agencijama sa statusom "organizatori putovanja" istekle garancije, a tim i licence za organizaciju putovanja, jer su osiguravajuća društva odlučila da ne nastave sa izdavanjem garancija organizatorima putovanja smatrajući da je rizik prevelik, a i da veliki broj agencija od marta nije uplaćivao rate za garancije, te su tako ostale dužne.

S druge strane, ima i agencija, kako su naveli iz UTAS-a, koje su još u januaru isplatile celokupan iznos potreban za obezbeđenje garancija, ali nisu izuzete iz odluke osiguravajućih društava.

Podsetili su i da u Opštim uslovima osiguranja, koje su agencije potpisivale sa osiguravajućim društvima u januaru ove godine, stoji da garancije neće važiti i da se šteta putnicima neće isplaćivati ukoliko je do insolventnosti ili loše usluge agencije došlo "kao posledica vanrednog stanja".

Iz UTAS-a su ukazali da su faktički garancije prestale da važe činom proglašenja vanrednog stanja, tako da bilo koju insolventnost ili bankrot agencija, osiguravajuća društva mogu tumačiti da su nastali kao posledica vanrednog stanja.

Dodali su da se situacija iskomplikovala Uredbom o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020), jer je u tom dokumentu pisalo da su agencije obavezne da izdaju nove garancije, a da prethodno od osiguravajućih društava nije traženo izuzeće od tog uslova za osiguranje.

Na tu nelogičnost UTAS kaže da je ukazivalo u dva navrata tokom aprila, obraćajući se Narodnoj banci Srbije, Ministarstvu finansija i resornom ministarstvu.

Epilog je da putnici nisu zaštićeni polisama osiguranja koje izdaju osiguravajuća društva, a za sve prethodne i buduće uplaćene aranžmane je neizvesno da li bi putnici u slučaju insolventnoti ili bankrota agencije bili obeštećeni.

Iz UTAS-a su naglasili da polise osiguravajućih društava nisu jedino rešenje za obezbeđivanje garancija agencijama i izdavanje licenci.

Teoretski garancije mogu izdavati i banke što je propisano u Zakonu o turizmu, međutim, u praksi ne postoji zakonska mogućnost za to.

Osim toga, banke traže pokriće, ili u pologu na računu ili u vrednosti hipoteke, bar triput veće vrednosti od iznosa garancije.

Garancije su propisane na iznose od 200.000 do 400.000 evra i 95 odsto agencija takve garancije ne bi mogle obezbediti.

Spas agencijama bio bi i da im se produži važnost polisa, imajući u vidu da većina agencija nije ni blizu broja putnika na osnovu kojih im je dodeljena kategorizacija, a time je i propisano na koji iznos moraju imati garancije.

Produžavanjem važnosti polisa agencije bi formalno-pravno mogle nastaviti da prodaju aranžmane.

Međutim, u praksi to ne bi ništa značilo sve dok u Opštim uslovima osiguranja stoji klauzula da garancija ne važi u slučaju insolvetnosti agencija kao posledice vanrednog stanja, navedeno je u saopštenju.

UTAS smatra da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija trebalo da se obrati agencijama sa adekvatnim rešenjem, umesto što je na svom sajtu objavilo, kako se ocenili, "skandalozno saopštenje" u vidu preporuke putnicima da obrate pažnju s kojom agencijom putuju, aludirajući time da postoje agencije koje i dalje imaju licence, ali takvih agencija nema na tržištu.

Odmah potom, resorni ministar je u medijima objavio, ali bez zvanične odluke ili informacije na veb-sajtu ministarstva, da neće oduzimati licence agencijama u narednih sedam do 10 dana "dok ne reše situaciju".

"Budući da o tome nema zvanične odluke, većina agencija ne usuđuje se da prodaje aranžmane, plašeći se kazni turističke inspekcije, dok neke agencije koje taj strah nemaju, nastavljaju s prodajom aranžmana, kao da je sve u najboljem redu", saopštilo je UTAS.

Izvor: Vebsajt Danas, 05.10.2020.
Naslov: Redakcija