Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA BANKA SRBIJE: Agencija Fitch Ratings zadržala kreditni rejting Srbije na nivou BB+, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje


Rejting agencija Fitch Ratings zadržala je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, jedan nivo do investicionog, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.

Agencija Fitch Ratings ocenjuje da je rejting Srbije podržan kredibilnim makroekonomskim okvirom, relativno niskom inflacijom i višim deviznim rezervama. Fitch Ratings ističe i bolje upravljanje, viši nivo ljudskih resursa i bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika u Srbiji u odnosu na zemlje sa istim nivoom kreditnog rejtinga. Agencija naglašava i da su kreditni rejting Srbije i stabilni izgledi za njegovo dalje povećanje podržani i pokazanom otpornošću srpske privrede na posledice pandemije, ograničenim rastom javnog duga i poverenjem u perspektive fiskalne konsolidacije u Srbiji.

Agencija Fitch Ratings povećala je projekciju realnog rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na 6,3% u 2021. godini (sa 5,2%), a u 2022. godini očekuje nastavak visokog rasta od 4,4%.

“Kontinuirane revizije naviše projektovanog rasta bruto domaćeg proizvoda od strane međunarodnih finansijskih institucija tokom prošle i ove godine potvrđuju ispravnost inicijalnih ocena Narodne banke Srbije s početka pandemije. Kao što smo sve vreme od početka pandemije čvrsto stajali iza svojih makroekonomskih projekcija, koje su se pokazale kao najtačnije, tako i sada smatramo da je sasvim realno da na nivou godine ostvarimo realni rast bruto domaćeg proizvoda od najmanje 6,5%, jer najnoviji podaci pokazuju da je moguć i bolji ishod. I ne samo to, Narodna banka Srbije je već, prvi put, revidirala i srednjoročnu projekciju realnog rasta bruto domaćeg proizvoda – sa 4%, koliko je ranije iznosila, na raspon od 4% do 5%”, rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Fitch Ratings konstatuje da je inflacija u Srbiji u prethodnih sedam godina u proseku iznosila 2%, što je niže od nivoa inflacije u zemljama sa sličnim kreditnim rejtingom. Imajući u vidu ukupan makroekonomski okvir i aktuelna i očekivana kretanja, očekuje da će inflacija ostati na niskim i stabilnim nivoima i u narednim godinama.

“Uprkos poremećajima u globalnim lancima snabdevanja, kao i rastu svetske cene nafte i drugih primarnih proizvoda, inflacija u Srbiji ostaje u granicama inflacionog cilja od 3 ± 1,5%. Naše projekcije ukazuju na to da će u tim granicama ostati i u narednom periodu, pri čemu će od druge polovine sledeće godine biti u donjoj polovini ciljanog raspona, gde će ostati do kraja perioda projekcije. To su ujedno i ocene vodećih međunarodnih finansijskih institucija”, navodi guverner Jorgovanka Tabaković.

Ocenjuje se da je bankarski sektor ostao stabilan i tokom pandemije, uz očuvanu visoku likvidnost, dinamičnu kreditnu aktivnost i dalji pad učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima na 3,6% u junu ove godine.

Agencija naglašava i da su se uslovi finansiranja države dodatno poboljšali nakon uključivanja tri dinarske državne obveznice Republike Srbije u renomirani indeks J.P. Morgan-a koji obuhvata obveznice zemalja u razvoju. U izveštaju se ocenjuje da javni dug ove godine neće preći nivo od 60% bruto domaćeg proizvoda, a da će se u naredne dve godine njegovo učešće postepeno smanjivati.

“Nastavak politika koje vodimo i koje daju rezultate, makroekonomska i finansijska stabilnost, brži privredni rast i fiskalna kretanja, koja nastavljaju da prevazilaze očekivanja, potvrđuju da će javni dug ostati ispod kriterijuma iz Mastrihta, kao i da će od naredne godine učešće javnog duga nastaviti da se smanjuje, kao što je to bio slučaj tokom većeg broja godina u periodu pre pandemije”, ocenjuje guverner Jorgovanka Tabaković.

Agencija Fitch Ratings posebno ističe da su devizne rezerve, koje su na kraju jula ove godine bile na nivou od 14,6 milijardi evra, za 1,1 milijardu evra više u odnosu na kraj 2020. godine. U izveštaju se navodi i da je deficit tekućeg računa platnog bilansa u 2020. godini smanjen za 2,6 procentnih poena, a ocenjuje se da će ove godine on i dodatno biti smanjen, kao i da će u naredne dve godine u proseku iznositi 3,7% bruto domaćeg proizvoda. Kao važno navodi se i očekivanje da će deficit tekućeg računa platnog bilansa nastaviti da bude u potpunosti pokriven neto prilivom stranih direktnih investicija, kao što je to bio slučaj i u prethodnih šest godina.

“Pozitivni trendovi, uz kreiran povoljan ekonomski i poslovni ambijent u Srbiji, ključno će opredeliti da Srbija u narednom periodu dobije investicioni rejting, za koji investitori ocenjuju da joj već i sada pripada. Naše aktivnosti i dalje će biti usmerene na očuvanje monetarne i ukupne stabilnosti, kao i podršku visokom i održivom privrednom rastu, koji je osnova za dalji rast životnog standarda naših građana”, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković povodom ocena agencije Fitch Ratings.

Izvor: Vebsajt NBS, 03.09.2021.
Naslov: Redakcija