Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANJU ĆIRILIČKOG PISMA: Predlog zakona propisuje mere stimulativne prirode koje su prvenstveno usmerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu. Te mere odnose se na mogućnost ustanovljavanja poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćiriličko pismo


Vlada Republike Srbije utvrdila je, na predlog Ministarstva kulture i informisanja, Predlog zakona o upotrebi jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, koji uređuje upotrebu srpskog jezika i mere za zaštitu ćiriličkog pisma, kao matičnog pisma.

Ovim Predlogom zakona, koji je upućen Narodnoj skupštini na usvajanje, definisano je ustanovljavanje dodatnih mera, čiji je cilj negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao i kulturnih i tradicionalnih vrednosti, i šira upotreba ćiriličkog pisma u javnom životu, s obzirom na istorijski, kulturni i identitetski značaj ovog pisma.

Predlog zakona predviđa obavezujuće i stimulativne mere za zaštitu ćiriličkog pisma. Obavezujuće mere šire krug subjekata koji su u obavezi da koriste ćiriličko pismo i po ovom zakonu to bi bili svi subjekti koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala.

Obaveza upotrebe ćiriličkog pisma već je predviđena Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) za državne, pokrajinske i lokalne organe vlasti, javna preduzeća i javne službe.

Predlog zakona propisuje i mere stimulativne prirode koje su prvenstveno usmerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu.

Te mere odnose se na mogućnost ustanovljavanja poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćiriličko pismo.

Ovim predlogom je predviđeno i da kulturne i druge manifestacije, koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava, moraju imati logo ispisan na ćiriličkom pismu, u skladu sa propisima prema kojima se organizuju.

Predlogom zakona predviđeno je osnivanje posebnog Saveta Vlade za srpski jezik, koji će sa stručnog stanovišta pratiti i analizirati stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenje mera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma kao matičnog pisma i predlagati preporuke, predloge i mere za unapređenje stanja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 02.09.2021.
Naslov: Redakcija