Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI: Odgovori na često postavljana pitanja u vezi sa Zakonom


U saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Komisija za hartije od vrednosti pripremila pregled odgovora na najčešće postavljana pitanja u vezi sa Zakonom o digitalnoj imovini ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 – dalje: Zakon), budući da se radi o mladoj grani prava koja reguliše nov oblik imovine i da se ponavljaju dileme vezane za primenu Zakona.

Ovim dokumentom obuhvaćena su pitanja koja su se pojavila u dosadašnjoj primeni regulative. Objašnjeni su pojedini opšti pojmovi, šta sve obuhvata digitalna imovina, ali je odgovoreno i na niz konkretnih pitanja. A kako se sa primenom Zakona bude odmicalo Komisija će objavljivati nova pitanja i odgovore.

S obzirom da je Zakonom propisan povoljan pravni okvir za izdavanje investicionih tokena koji predstavljaju obveznice, ovaj dokument sadrži i kratak vodič za izdavanje obveznica korišćenjem tehnologije distribuiranog knjigovodstva bez primene pravila koja uređuju tržište kapitala.

Odgovore na česta pitanja i vodič možete pogledati na sledećem linku:

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 03.09.2021.
Naslov: Redakcija