Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O LOBIRANJU: Nakon godinu dana primene Zakona, u Registar upisano 19 lobista i jedno pravno lice za lobiranje


U Registar lobista nakon godinu dana primene Zakona o lobiranju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 i 86/2019 - dr. zakon) upisano je 19 lobista, kao i jedno pravno lice koje se bavi lobiranjem.

Među upisanim lobistima, najviše je advokata i privrednika, a pomenuto pravno lice, bavi se konsultantskim aktivnostima u vezi s poslovanjem i upravljanjem.

Za sada u Registru, koji vodi Agencija za sprečavanje korupcije, nema upisanih stranih pravnih lica koja se bave lobiranjem.

Registar lobista vodi Agencija za sprečavanje korupcije (ranije Agencija za borbu protiv korupcije), koja takođe sprovodi obuke kandidata i odlučuje o njihovom upisu.

Verka Atanasković, pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije, sektora za sukob interesa i pitanja lobiranja, navodi da je lobiranje važno sredstvo u jačanju demokratije, koje se zasniva na vladavini prava, većoj odgovornost i transparentnosti, pogotovo transparentnosti donošenja odluka.

Ona je ukazala da se očekuju novi upisi u registar lobista, i pojasnila da tome prethodi rešenje o upisu, koje donosi direktor Agencije.

"Imamo još nekoliko rešenja koja nisu konačna i očekujemo veći broj upisa", rekla je Atanasković ukazujući da je kompletna nadležnost u vezi sa lobiranjem data Agenciji.

Pre registracije, svi kandidati za lobiste moraju da prođu obuku. Do sada je 56 kandidata obuku prošlo sa uspehom.

Prema rečima Atanasković, lobisti rade tako što pronalaze klijenta - korisnika lobiranja i sa njim zaključuju ugovor o lobiranju kojim se utvrđuje za koji zakon, propis ili opšti akt se vrši lobiranje, odnosno korisnik ima interes da se taj akt donese, a lobista za njega lobira kod lobiranih lica.

"Ovo je vrsta određenog uticaja na donošenje odluka u određenom interesu", ukazala je pomoćnik direktora Agencije.

Posle ugovora o lobiranju, lobista kreće u potragu lobiranog lica, a to mogu da budu svi javni funkcioneri na svim nivoima vlasti, ali i sva zaposlena i radno angažovana lica u organima javne vlasti, jer, napominje Atanasković, svako može imati neki uticaj prilikom donošenja odluke.

Lobisti su, kako je dodala, dužni da se lobiranom licu obrate pismeno, i od tada kreće lobiranje.

Sledeća obuka zainteresovanih kandidata za lobiste zakazana za 1. i 2. oktobar i košta 44.270 dinara. Do sada je prijavljeno troje kandidata.

Država Srbija je među retkim državama u svetu koja je donela Zakon o lobiranju, koji je na snazi od avgusta prošle godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.09.2020.
Naslov: Redakcija