Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA JAVNE UPRAVE: Od EU 8,25 miliona evra


Ministarka za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović uputila je zahtev za isplatu treće varijabilne tranše podrške u okviru sprovođenja Sektorske budžetske podrške za sektor reforme javne uprave.

Na osnovu zahteva koji je upućen, očekuje se uplata u budžet Republike Srbije u iznosu od 8,25 miliona evra, do kraja ove godine.

Joksimović je tim povodom istakla da reforma javne uprave predstavlja osnovu sveobuhvatnog razvoja Srbije i prepoznata je kao jedan od osnovnih stubova procesa evropskih integracija.

Ona je važna jer predstavlja dodirnu tačku između građana i vlasti i od nje zavisi kvalitet usluga koje Vlada pruža građanima. U skladu s tim, za sve nas koji radimo na približavanju naše zemlje Evropskoj uniji, cilj je da postignemo modernu, transparentnu, odgovornu, profesionalnu i efikasnu javnu upravu, naglasila je ona.

U skladu s tim, kako je podsetila, 2015. godine odlučili smo da prvi program direktne budžetske podrške, u iznosu od 80 miliona evra, upravo podrži ciljeve ove reforme, s obzirom na to da oni imaju veoma pozitivan širok efekat ne samo na proces integracija Srbije, već i na unapređenje kvaliteta života naših građana, kao i veoma pozitivan podsticaj poslovnoj zajednici.

Dosadašnje sprovođenje ovog programa podrške doprinelo je napretku u uspostavljanju sistema javnih usluga koji se bazira na promociji upravljanja ljudskim resursima, unapređenju upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama, objasnila je ministarka.

Prema njenim rečima, doprinelo je i u procesu kreiranja uslova za unapređenje pravne sigurnosti i povoljnijeg poslovnog okruženja, ali i u procesu učešća građana, transparentnosti, unapređenju etičkih standarda i odgovornosti u obavljanju poslova javne uprave.

Takođe je naglašeno da je ova treća varijabilna tranša podrške, za koju je danas upućen zahtev, poslednja predviđena tranša na osnovu Sporazuma koji uređuje njenu implementaciju.

Međutim, na inicijativu ministarke za evropske integracije, otvoreni su pregovori sa Evropskom komisijom o uvođenju još jedne dodatne tranše podrške kroz koju bi se u toku naredne godine povukla i sva preostala sredstva.

S obzirom na pozitivan ishod ove inicijative, možemo da konstatujemo da smo obezbedili apsolutnu iskorišćenost podrške u iznosu od 80 miliona evra u formi direktne budžetske podrške od 2015. godine do danas, naglasila je Joksimović.

Izvor: Vebsajt Vlade, 03.09.2020.
Naslov: Redakcija