Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 30. SEPTEMBRA 2016. GODINE


U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 7. septembra 2016. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Javna rasprava sprovodi se do 30. septembra 2016. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na adresu: milan.vojvodic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za informaciono društvo, Nemanjina 22-26, Beograd.

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto u Beogradu koji će se održati 13. septembra 2016. godine u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, sala 2, Beograd, sa početkom u 11 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 07.09.2016.