Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Sve mame koje su od 1. jula 2018. godine bile na porodiljskom bolovanju, a koje su mesečno primale manje od minimalca, imaju pravo na obeštećenje. Sve oštećene mogu da potražuju svoj novac do kraja novembra, a nakon toga gube pravo


Sve mame koje su od 1. jula 2018. godine bile na porodiljskom bolovanju, koje se otvara 45, odnosno 28 dana pre termina određenog za porođaj i traje tri meseca od rođenja, a koje su mesečno primale manje od minimalca, imaju pravo na obeštećenje, kaže Tatjana Macura, predsednica Udruženja Mame su zakon.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021). Među izmenama je i odredba po kojoj sve mame u prva tri meseca od porođaja imaju pravo na minimalnu zaradu, ukoliko je njihova naknada niža od tog iznosa.

- Ustavni sud je, naime, proglasio neustavnom odredbu po kojoj su mame morale da imaju najmanje šest uplaćenih zarada bi na porodiljskom imale pravo na najnižu zaradu - tvrdi Macura. - Odluka je stupila na snagu 29. maja, što znači da do kraja novembra sve oštećene mogu da potražuju svoj novac. Nakon toga gube pravo.

Izvor: Vebsajt Novosti, J.Ž.S., 01.07.2021.
Naslov: Redakcija