Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOZI AUTENTIČNIH TUMAČENJA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, O ZAŠTITI POTROŠAČA I O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Troškovi kredita treba da budu sadržani u kamatama, a ne da ih banke posebno naplaćuju


Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović rekao je da bi troškovi obrade kredita u bankama u Srbiji trebalo da budu uračunati u kamatu ili proviziju, a ne posebno iskazani i naplaćeni.

"Naknada troškova obrade kredita bi trebalo da bude sadržana u kamati ili proviziji, a ne da ih banke posebno naplaćuju. Da li to znači da banke treba da zaračunavaju posebno trošak i kada otvorite njihova vrata", rekao je Papović, povodom zahteva tri poslanika da Narodna skupština Republike Srbije da autentično tumačenje tri zakona koja se odnose na bankarsku naplatu posebnih troškova obrade kredita.

Poslanici Dejan Kesar, Veroljub Arsić i Jelena Žarić Kovačević zatražili su od Narodne skupštine Republike Srbije da usvoji predlog autentičnog tumačenja odredbi Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ali je predsednik Srbije zatražio da ga povuku iz procedure.

Suština tumačenja sva tri propisa je da se bankama dozvoljava da naplaćuju naknadu obrade kredita i ostalih usluga, bez obaveze da o visini takse i njenoj svrsishodnosti polemišu sa klijentima.

Poslanici su tumačenjem tri zakona ocenili da banke imaju pravo da naplaćuju te namete, što je u suprotnosti sa većinom do sada donetih sudskih odluka u korist klijenata, koji su tužili banke, a prema nezvaničnim procenama tužilo ih je oko 100.000 klijenata.

"Ne znam šta znači autentično tumačenje, njegovi autori treba da objasne šta podrazumevaju pod tim", rekao je Papović.

Dodao je da su mnogi zakoni i pravilnici doneti pod pritiskom raznih lobija.

Sudovi su, kako je rekao Papović, zatrpani tužbama klijenata banaka zbog naplate posebnih troškova obrade kredita i ako je neko hteo da ih rastereti to je mogao izmenom Zakona o parničnom postupku koji je do 2012. godine sadržavao odredbu o kolektivnoj tužbi, ali je tada izbačena iz zakona.

Da nije isključena iz zakona kolektivna tužba je sada mogla da obuhvati sve tužbe klijenata i da se problem zatrpanih sudova istim tužbama reši na osnovu jedne presude.

Papović je rekao da svaki trošak mora biti jasno iskazan kako bi klijenti bili obavešteni o njihovim obavezama.

"Sada smo došli u apsurdnu situaciju od koje samo advokati imaju korist jer zastupaju klijente i naplaćuju njihove troškove", rekao je Papović.

Izvor: Vebsajt Politika, 05.07.2021.
Naslov: Redakcija