Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOZI AUTENTIČNIH TUMAČENJA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, O ZAŠTITI POTROŠAČA I O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Predloženim autentičnim tumačenjem aktivirao bi se "princip retroaktivnosti", iako Ustav Republike Srbije to ne dozvoljava, sem ako se radi o opštem interesu, "što ovde sigurno nije slučaj". Tim predlogom se umanjuje i pravni stav Vrhovnog kasacionog suda


Predsednik Advokatske komore Srbije (AKS) Viktor Gostiljac izjavio je da su tri poslanika koja su podnela predlog autentičnog tumačenja uputili dopis predsedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću da povlače taj predlog, iza kojeg, ocenio je on, stoji "bankarski lobi".

Prema njegovim rečima, povlačenju tog predloga, doprinela je i aktivnost Advokatske komore Srbije.

Ipak, ukazao je Gostiljac, jednodnevna obustava rada advokata je održana.

"Ovo je znak upozorenja da će advokatura uvek reagovati kada dođe do pokušaja narušavanja pravnog poretka i principa pravne sigurnosti građana", rekao je Gostiljac.

Autentičnim tumačenjem, naglasio je on, dovodi se u pitanje "princip podele vlasti".

"Princip podele vlasti, na kojem se zasniva svaka demokratska država, ovakvim autentičnim tumačenjem bio bi potpuno narušen. Zakonodavac donosi zakon, a sud sudi i donosi pravo. Na ovaj način, zakonodavac je pokušao da preuzme nadležnosti suda i da donese autentično tumačenje koje ima snagu zakona", rekao je on.

Narodna skupština ima pravo da donosi autentična tumačenja, ali, naglasio je Gostiljac, ona kao "najbliža institucija naroda" mora to pravo da koristi restriktivno i da bude odgovorna.

On je ukazao na to da se predloženim autentičnim tumačenjem ponovo aktivirao "princip retroaktivnosti", iako Ustav Republike Srbije to ne dozvoljava, sem ako se radi o opštem interesu, "što ovde sigurno nije slučaj".

Tim predlogom se umanjuje i pravni stav Vrhovnog kasacionog suda, dodao je on.

Gostiljac je napomenuo da je rešenje problema na strani banaka.

"Oni to mogu da reše u jednom danu, mogu da isplate te troškove, imaju sve račune klijenata i na taj način da eliminišu i zaustave sve ove postupke, ali to ne žele iz svojih razloga, imaju svoju matematiku", objasnio je on i dodao da Narodna banka Srbije može da pošalje uputstvo.

Rešavanje tog problema ne može da se prebaci na građane i na advokaturu koja njih zastupa, smatra Gostiljac.

On je istakao da veruje da je na predlog o autentičnim tumačenjima "stavljena tačka", ali da će AKS pratiti situaciju i reagovati ako bude bilo potrebno.

Advokatska komora Srbije organizovala je jednodnevnu obustavu rada svih advokata na teritoriji Srbije, zbog predloga poslanika za autentično tumačenje odredbi zakona o zaštiti potrošača, o zaštiti korisnika finansijskih usluga i o obligacionim odnosima.

Izvor: Vebsajt Politika, 5.07.2021.
Naslov: Redakcija