Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Zaštitnik građana navodi da će predloženim izmenama Srbija značajno unaprediti kvalitet zdravstvenog osiguranja


Zaštitnik građana je mišljenja da Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju sadrži značajna, neophodna i inovativna rešenja za unapređenje kvaliteta zdravstvenog osiguranja u Srbiji, te podržava predložene izmene i dopune postojećeg zakona.

Zaštitnik građana u Mišljenju koje je dostavio Ministarstvu zdravlja posebno pohvaljuje pojedine izmene i dopune teksta postojećeg zakona, među njima i to što je predviđeno da svojstvo osiguranika dobiju i lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog državljanina koji nema registrovanu delatnost u Republici Srbiji, kod koga ostvaruju naknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu. Dalje, predloženim izmenama zakona i toj kategoriji lica data je mogućnost da ostvare pravo na novčani iznos i u slučaju bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Naime, praksa Zaštitnika građana pokazuje da osobe u stalnom radnom odnosu kod nerezidenta, na poslovima koji se obavljaju u Srbiji, koje uplaćuju uredno doprinose u skladu sa odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn. i 44/2021), do sada nisu mogle da ostvare pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer se u sistemu vode kao da rade u inostranstvu.

Takođe, prethodnih godina je u oblasti rodne ravnopravnosti Zaštitniku građana najčešće ukazivano na povrede prava na naknadu zarade za vreme odsustva zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, prava trudnica i porodilja, te Zaštitnik građana izražava zadovoljstvo što su nova rešenja sadržana u nacrtu zakona usmerena ka olakšavanju ostvarivanja prava osiguranika, sa posebnim osvrtom na prava trudnica, osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih društvenih grupa.

Zaštitnik građana pohvaljuje i izmenu člana 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisanu članom 18. Nacrta zakona, kojom su predviđene mere podrške materinstvu preduzetnicama i slobodnim umetnicama.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 25.06.2021.
Naslov: Redakcija