Zastava Bosne i Hercegovine

ANEKS I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD: Zaposleni koji privremeno odsustvuje sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije zbog izlaganja riziku na poslu, ima pravo na naknadu plate u visini od 100%


Zaposleni u predškolskim ustanovama u Beogradu koji privremeno odsustvuje sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije zbog izlaganja riziku na poslu, ima pravo na naknadu plate u visini od 100% osnova za naknadu plate, predviđenom je Aneksom I posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 93/2020), koji stupa na snagu 9. jula 2020. godine.

Za prvih 30 dana odsustva sa rada - plata se nadoknađuje iz sredstava poslodavca;

 Počev od 31. dana odsustva sa rada - iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja zakonom propisani iznos naknade plate, a iz sredstava poslodavca razliku do visine od 100% osnova za naknadu plate.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 03.07.2020.
Naslov: Redakcija