Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Doneta Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2019. godinu


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice.

Realizacija ovog projekta doprineće ostvarivanju strateških ciljeva Srbije u oblasti prirodnog gasa i značajno će uticati na sigurnost snabdevanja i uvećanja energetske bezbednosti.

Vlada je donela Uredbu o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2019. godinu, kojim se utvrđuje stanje površinskih i podzemnih voda u tekućoj kalendarskoj godini.

Primenom ove Uredbe obezbediće se efikasno i organizovano ispitivanje i praćenje kvaliteta i kvantiteta voda i omogućiti nastavak započetih aktivnosti na reorganizovanju postojećeg sistema monitoringa voda na teritoriji Srbije.

Na sednici je doneta Odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju Četvrte Kina-CIEZ ministarske konferencije o inovacijama, koja će se održati 8. i 9. oktobra u Beogradu.

Na konferenciji će, pored državnih delegacija, učestvovati predstavnici industrijskih i naučno-tehnoloških parkova, univerziteta, kompanija i start-ap centara iz Kine i 17 zemalja CIEZ-a.

Članovi Vlade usvojili su i Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju "Programa za stanovanje i trajnu integraciju izbeglica u Srbiji -SIRP" sa predlogom aktivnosti za rešavanje pitanja integracije izbeglica.

Izvor: Vebsajt Vlade, 04.07.2019.
Naslov: Redakcija