Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: Daju se ovlašćenja komunalnoj miliciji u jedinicama lokalne samouprave da po prijavi građana mogu da mere i kontrolišu buku iz ugostiteljskih objekata


Nacrt zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini na javnoj je raspravi do 23. juna 2021. godine, do kada će sve zainteresovane strane moći da pošalju svoje komentare, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona, izjavila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Vujović je istakla da su Nacrtom zakona transponovane odredbe Direktive EU u oblasti buke.

- Nacrtom zakona preciznije je definisano šta je buka u životnoj sredini, proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih organa za izradu strateških karata buke i akcionih planova. Nacrtom se uređuju subjekti zaštite od buke, mere i uslovi zaštite, pristup informacijama o buci, nadzor i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi - rekla je Vujović.

Ministarka je dodala da su na inicijativu grada Beograda u zakon uneta i dva člana koji se odnose na nadležnost za merenje buke koju emituju ugostiteljski objekti.

- Ovim predlogom daju se ovlašćenja komunalnoj miliciji u jedinicama lokalne samouprave da po prijavi građana mogu da mere i kontrolišu buku iz ugostiteljskih objekata. Građani godinama imaju problem s bukom u gradskim zonama, koja dolazi iz pojedinih ugostiteljskih i drugih objekata koji emituju buku, što je posebno izraženo u stambenim zonama. Donošenjem novog zakona, kao i seta podzakonskih akata, omogućiće se brže i efikasnije rešavanje problema buke - istakla je Vujović.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić u ime grada Beograda zahvalio je ministarki Ireni Vujović što je prepoznala problem buke i odmah reagovala.

- Kada zakon bude usvojen, kao i podzakonski akti kojim će se pojedine odredbe precizirati, naša komunalna milicija biće opremljena mobilnim aparatima za merenje buke i reagovaćemo odmah na svaku prijavu građana. Naši komunalni milicioneri i inspektori meriće na licu mesta buku i odmah izricati zaštitne mere, od kojih je jedna oduzimanje aparata ili instrumenta sa kojeg se emituje muzika. Tako ćemo da zaštitimo građane od buke i maltretiranja kojem su izloženi godinama. Ove mere su u korist većine ugostitelja koji poštuju sve propise. Naravno, oni koji su bahati biće sankcionisani. Usvajanje zakona daje instrument gradu da reši u većem delu problem buke onako efikasno kako smo preko sistema "Oko sokolovo" rešili problem bahatog parkiranja - istakao je Vesić.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zaštite životne sredine, 03.06.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija