Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA: Uredbom sužen obuhvat obveznika


Privilegiju da ne evidentiraju promet preko fiskalnih kasa od 1. januara 2022. godine gube frizeri, kozmetičari, pogrebnici i većina preduzetnika-paušalaca koji sada ne moraju da imaju ove uređaje. Advokati i taksisti i dalje će moći da posluju bez fiskalnih uređaja, ali tu privilegiju neće imati kockarnice, kladionice, muzeji, galerije, oni koji se bave sportskim, zabavnim i rekreativnim delatnostima i brojne druge delatnosti koje su trenutno oslobođene ove obaveze.

Nova onlajn fiskalizacija, predviđena Zakonom o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) koji je usvojen u decembru 2020. godine, predviđa obavezu korišćenja novih onlajn fiskalnih kasa, odnosno precizno rečeno - elektronskih fiskalnih uređaja upravo od 2022. godine.

Posebnom uredbom Ministarstvo finansija propisuje ko može da bude izuzetak od ove obaveze. Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021 - dalje: Uredba) je usvojena na sednici Vlade 1. aprila, a obuhvat obveznika je sužen u odnosu na trenutno važeći propis.

Poređenjem dve uredbe - nove i stare - vidi se koje to firme i preduzetnici moraju da do januara nabave nove fiskalne kase.

Privilegiju da rade bez onlajn fisksalnih kasa i dalje zadržavaju taksisti i advokati, zatim veterinarske delatnosti, javni poštanski servis, telekomunikacije, dobar deo finansijskih usluga, obrazovanje, ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva ostalo obrazovanje - među kojima je i učenje jezika, obuka za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase.

I dalje su oslobođene delatnosti poput socijalne zaštite sa i bez smeštaja, verske organizacije…

Na listi onih koji mogu da rade bez kase više nisu - studentski i đački domovi, prikazivanje kinematografskih dela, stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti…

"Novom Uredbom ukida se privilegija neizdavanja fiskalnih računa za promet naplaćen u gotovini za većinu delatnosti koje figuriraju u sada važećoj Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014). Uredba bi trebalo da se primenjuje od 1. januara 2022. godine. Treba takođe primetiti da iz nove uredbe nisu obrisani advokati i taksisti", kaže poreski savetnik Đerđ Pap.

Logično je, kaže, pitanje - ‘ima li tu logike’?

"Ima li logike da, na primer, uslužne delatnosti koje se oporezuju paušalno ili na primer internet prodaja ne bude izuzeta od ove obaveze a taksisti, i advokati da. Kada bolje analizirate spisak, mislim da su taksisti i advokati jedini klasični privredni subjekti - preduzetnici koji su izuzeti iz ove obaveze", ukazuje Pap.

Uredba predviđa da se sve delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018), poput snabdevanja vodom za piće, gradskom i prigradskog prevoza, izuzmu od evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, osim pružanja usluga na pijacama, što je i do sada važilo. Ali, od sada će izuzetak biti i delatnosti upravljanja grobljima i sahranjivanje, kao i pogrebne delatnosti, za šta će od januara biti neophodna fiskalna kasa.

Ulični prodavci kokica, novina - kolporteri, ali i lične uslužne delatnosti poput aktivnosti čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkinga, i dalje neće morati da koriste fiskalnu kasu. Isto važi i za opančare, bombondžije, bozadžije, vodeničare… i sve druge stare i umetničke zanate definisane važećim Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 56/2012).

I ovde ima izuzetak, pa će svi oni koji se bave kamenorezačkim zanatom ipak i u buduće morati u poslovanju da koriste fiskalnu kasu.

Izvor: Vebsajt N1, Daniela Ilić Krasić, 05.04.2021.
Naslov: Redakcija