Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE: Zakon se usklađuje sa propisima Evropske Unije


Ministarstvo zaštite životne sredine pripremilo je Nacrt zakona o izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, koji je bio na javnoj raspravi do 7. aprila 2021. godine.

Ključni razlog za predloženim izmenama su problemi do kojih je dovela izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, uz veliko negodovanje i protivljenje kako građana koji žive u neposrednom okruženju odnosno u tim zaštićenim područjima, tako i stručne javnosti, mnogobrojnih predstavnika stručnih i drugih institucija, Zaštitnika građana, nevladinog sektora i drugih.

Takođe, i činjenica da broj već izdatih odobrenja za izgradnju minihidroelektrana u zaštićenim područjima prevazilazi kapacitet prostora i znatno ugrožava i degradira prirodu biljni i životinjski svet, kao i same rečne tokove i riblji fond u tim tokovima.

Takođe, pojedine odredbe Zakona kojima je izvršeno usklađivanje sa propisima Evropske Unije, potrebno je precizirati i otkloniti nedostatke koji su uočeni u dosadašnjoj primeni tih odredaba Zakona. U tom smislu odredbe koje se odnose na postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu kao i odredbe o ekološkoj mreži su detaljnije razrađene i potpunije definisane, čime se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske Unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtevima Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta (u daljem tekstu: Direktiva o staništima) i Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica (u daljem tekstu: Direktiva o pticama).

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zaštite životne sredine, 19.03.2021.
Naslov: Redakcija