Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Svaka jedinica lokalne samouprave mora imati oformljenu pravnu pomoć koju mogu koristiti svi građani


Udruženje grupa "Budi jedan" iz Novog Sada, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, sprovodi projekat "Budi jedan od aktivnih", sa ciljem da kontinuiranom edukacijom u oblasti ljudskih prava osnaži svakog pojedinca da potraži besplatnu pravnu pomoć.

Države imaju obavezu da obezbede svim građanima jednak pristup pravdi. Ta obaveza podrazumeva i pružanje besplatne pravne pomoći. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) u Srbiji se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine, ali izostala je kampanja informisanja građana i građanki o njihovim pravima.

Šta je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći doneo novo u odnosu na ranije, Ustavom zagarantovano, pravo građana na jednak pristup pravdi, objašnjava pravnica Marija Ristić Milovanović.

"Novina koja je odneta ovim Zakonom je da svaka jedinica lokalne samouprave mora imati oformljenu pravnu pomoć koju mogu koristiti svi građani", rekla je Milovanović.

Udruženja koja su sedo sada bavila ovom tematikom, sada imaju pravo na pružanje podrške korisnicima a ne pomoći kao ranije, osim u slučaju diskriminacije i pitanja azila.

Zakon takođe propisuje ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć.

"To su korisnici socijalne pomoći, žrtve nasilja u porodici, osobe sa invaliditetom, lice koje je pogođeno postupkom prinudnim preseljenja ili iseljenja, i svim drugim slučajevima o kojima se mogu slušaoci informisati putem portala za pružanje besplatne pravne pomoći", rekla je ona.

Važno je naglasiti da ne može svako automatski da dobije besplatnu pravnu pomoć, već mora da se poštuje određena procedura, kaže pravnica Nataša Pušić Živanov.

Prvi korak je da podnosite Zahtev nadležnom pružaocu pomoći, pomoći interneta ili usmeno. Ukoliko dobijete pozitivan odgovor, dalje se odvija za dobijanje pomoći, procedura se nastavlja, kod pružaoca pomoći na licu mesta ili upućivanjem kod advokata.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, kampanja informisanja građana o dostupnosti besplatne pravne pomoći potpuno je izostala nakon donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, naročito među marginalizovanim i osetljivim grupama.

Cilj projekta "Budi jedan od aktivnih" je što sve obuhvatnija informisanost građana o ovom Zakonu i osnaživanje da se javljaju za pomoć kod nadležnih institucija.

Izvor: Vebsajt RTV, Jelena Glušica, 05.04.2021.
Naslov: Redakcija