Zastava Bosne i Hercegovine

NAJČEŠĆA PITANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I OSTALE AKTUELNOSTI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Paragraf organizuje vebinar 28. maja 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Najčešća pitanja u oblasti radnih odnosa i ostale aktuelnosti kod korisnika javnih sredstava", 28. maja 2021. godine.

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa specifičnostima ostvarivanja prava u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru kao i sa najčešćim dilemama i pitanjima u praksi.

Deo vebinara biće posvećen obračunu pojedinih ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, kao i naknada licima po osnovu ugovora van radnog odnosa.

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa specifičnostima ostvarivanja prava u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru, ostvarivanjem prava po osnovu ugovora o dopunskom radu i ostalih ugovora van radnog odnosa kao i sa najčešćim problemima i pitanjima u praksi. Deo vebinara biće posvećen obračunu pojedinih ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, naknada licima po osnovu ugovora van radnog odnosa kao i sa odloženom primenom elektronskih faktura u javnom sektoru.

Vebinar je namenjen rukovodiocima i zaposlenima u direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, kao i u javnim preduzećima.

Teme vebinara:

DILEME I PROBLEMI U PRAKSI U OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

 • Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu, solidarnu pomoć i druga primanja zaposlenih
 • Dodatak za minuli rad kod korisnika javnih sredstava
 • Korišćenje godišnjeg odmora u 2021. godini
 • Ostvarivanje prava po osnovu ugovora o dopunskom radu i ostalih ugovora van radnog odnosa
 • Rad od kuće u uslovima proglašene epidemije zarazne bolesti

OBRAČUN LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Specifičnosti obračuna pojedinih ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru
 • Poreski tretman i obračun naknada licima po osnovu ugovora van radnog odnosa
 • Primena elektronskih faktura u javnom sektoru

Predavači:

 • Ranko Jerković - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Bojana Jakšić Kovačević- viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Aleksandra Vićovac - saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Najčešća pitanja u oblasti radnih odnosa i ostale aktuelnosti kod korisnika javnih sredstava".

Izvor: Redakcija, 07.04.2021.