Zastava Bosne i Hercegovine

NOVINE U IZMENAMA SETA PRAVOSUDNIH ZAKONA: Paragraf organizuje vebinar 29. marta 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 29. marta 2023. godine, vebinar na temu “Novine u izmenama seta pravosudnih zakona”.

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljnije upoznaju sa svim novinama koje donose nedavno usvojeni zakoni iz oblasti sudstva i tužilaštva.

Takođe, na vebinaru će praktično biti prikazano kako će usvojene izmene uticati na rad srpskog pravosuđa.

Učesnici vebinara će steći precizan uvid u novine i izmene u domaćem pravosuđu uvedene kroz izmene seta sudskih i tužilačkih zakona. Na vebinaru će učesnici steći uvid u to kako će te izmene uticati na rad sudija, advokata i javnih tužilaca kao i na koji način će ove izmene uticati na građane i njihove trenutne ili eventualne sudske sporove.

Vebinar je namenjen advokatima i javnim tužiocima, kao i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

 1. Razlozi, cilj i svrha izmene sudskih zakona
 2. Izmene Zakona o Visokom savetu sudstva:
 • Uloga, sastav i funkcija sudskih saveta
 • Sastav Visokog saveta sudstva i način izbora njegovih članova
 • Nadležnost VSS
 • Odgovornost i transparentnost
 • Budžetska nezavisnost
 1. Izmene Zakona o sudijama:
 • Izbor i napredovanje i razrešenje sudija
 • Radnopravni status sudija
 • Vrednovanje rada sudija
 • Disciplinska odgovornost sudija
 • Materijalni položaj sudija
 1. Izmene Zakona o uređenju sudova:
 • Razgraničenje nadležnosti u poslovima pravosudne uprave između VSS i MP
 • Unapređena rešenja (Sudski poslovnik i dr.)
 • Radnopravni i materijalni položaj sudijskih saradnika, sudijskih pripravnika i ostalih zaposlenih u sudstvu
 1. Razlozi, cilj i svrha izmene javno - tužilačkih zakona
 2. Izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva:
 • Uloga, sastav i funkcija tužilačkog saveta
 • Sastav Visokog saveta tužilaštva i način izbora njegovih članova
 • Nadležnost Visokog saveta tužilaštva
 • Odgovornost i transparentnost u radu tog tela
 • Budžetska nezavisnost
 1. Izmene Zakona o javnom tužilaštvu:
 • Položaj tužilaca u novom Ustavnom i zakonskom okviru
 • Izbor i napredovanje i razrešenje glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca
 • Disciplinska odgovornost javnih tužilaca
 • Materijalni položaj javnih tužilaca
 1. Stavovi i primedbe advokature, strukovnih udruženja i nevladinog sektora na usvojene izmene pravosudnih zakona

Predavači:

 • Snežana Bjelogrlić - članica Visokog saveta sudstva
 • Predrag Milovanović - zamenik javnog tužioca, član Državnog veća tužilaca
 • Ivan Duzlevski - advokat iz Beograda

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Novine u izmenama seta pravosudnih zakona

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 07.03.2023.