Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Komentari Autonomnog ženskog centra na predložene izmene


Autonomni ženski centar je tokom javnih konsultacija dostavio komentare i predloge u vezi sa Polaznim osnovama za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Predloženo je, između ostalog, ujednačavanje korišćenih pojmova, usaglašavanje predloga izmena i dopuna sa odgovarajućim Direktivama EU, da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima zamenika, kao i da se precizira značenje postupka pred sudom "po istoj stvari", odnosno da se jasno navede da se radi o postupku za diskriminaciju, a ne o bilo kom sudskom postupku.

Komentare AŽC na Polazne osnove možete videti OVDE.

Izvor: Vebsajt Autonomni ženski centar, 20.02.2021.
Naslov: Redakcija