Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: Rasprava će trajati do 25. februara 2021. godine


Odbor za privredu i finansije Vlade, na sednici od 3. februara 2021. godine, doneo je Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa Programom javne rasprave, 05broj: 011-992/2021.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i daju svoj doprinos u izradi konačne verzije Nacrta zakona, koji je priložen uz ovaj javni poziv.

 Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu do 25. februara 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije mogu se tokom trajanja javne rasprave dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu: javna.rasprava@minpolj.gov.rs sa naznakom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda" ili putem pošte na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda".

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i isti će objaviti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na Portalu e-Uprava.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 04.02.2021.
Naslov: Redakcija