Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE RADNIKA NA INTERNETU: Predstavnici Vlade RS nisu usvojili naše zahteve i argumente


Nakon pregovora sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, Udruženje radnika na internetu saopštilo je da država nije usvojila njihove zahteve i argumente. Predstavnici radnika na internetu podsećaju kako žele da se problem koji je nastao jer država želi da im naplati porez za nekoliko godina unazad, reši u obostranu korist.

Prema rečima predstavnika Udruženja radnika na internetu Vlada Republike Srbije je predložila da se do donošenja odgovarajućih izmena zakona, koje se očekuju u aprilu, nastavi sa obustavom poreske kontrole.

Sa druge strane, kako naglašavaju novim zakonskim odredbama bi se regulisale njihove prošle i kako kažu "navodne" poreske obaveze frilensera na nekoliko načina:

  • Otpisom kamata.
  • Podizanjem normiranih troškova sa 20 na 43%.
  • Reprogramom duga sa najdužim rokom otplate od 10 godina.

Ovaj obračun bi, kako navodi Udruženje radnika na internetu, važio i za buduće prihode frilensera, odnosno radnika na internetu, sve do donošenja novog zakona koji bi regulisao takozvane "fleksibilne" oblike rada.

Podsećaju i da je taj novi zakon je planiran za kraj ove ili za početak naredne godine.

"Mi smatramo ovu ponudu, odnosno predloženo rešenje Vlade potpuno neprihvatljivim", kažu u tom udruženju.

Dodaju i da u Vladi Republike Srbije nisu iskazali ni minimum razumevanja za trenutne probleme radnika na internetu koje su predstavnici države "sami izazvali dugogodišnjim nečinjenjem, a potom naprasnim delovanjem Poreske uprave i hajkom na ljude koju su pošteno radili i izdržavali se".

Iz tog udruženja poručuju da neće i da ne mogu da stanu sa svojom borbom.

Pozivaju sve ljude koji to žele, da iskažu svoje mišljenje o najnovijem predlogu vlade, koja će ga zvanično, prema njihovim rečima, predstaviti u ponedeljak.

Na sastanku je, nakon dve nedelje razgovora članova Radne grupe Vlade Republike Srbije koja se bavila ovom temom i Udruženja radnika na internetu, predloženo da se za sva lica koja do sada nisu plaćali poreze i doprinose obustavi postupak naplate od strane Poreske uprave do izmena Zakona o porezu na dohodak građana koji bi na sveobuhvatan način regulisao ovu oblast, a koji bi bio usvojen do 1. maja ove godine.

Takođe, predloženo je da se normirani troškovi priznaju u visini od 43 odsto ostvarenih prihoda, te da se omogući isplata obaveze iz prethodnog perioda na 120 rata (deset godina), bez obračuna kamate, kako bi se na najbolji mogući način izašlo u susret radnicima na internetu, a pri tome ne urušavajući poreski sistem Republike Srbije.

Na sastanku je konkretnim primerom predstavljen ovakav način naplate, a objašnjeno je da bi se neplaćeni porez u iznosu od 5.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) u prethodnih pet godina na taj način umanjio na 3.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

U ovom slučaju, uz davanje mogućnosti plaćanja na 120 rata, bez kamate, ukupan mesečni trošak kojim bi se isplaćivala dugovanja državi iz prethodnog perioda, iznosio bi 3.000 dinara.

Vlada Srbije izašla je i sa predlogom da se kroz uključivanje radnika na internetu u rad Radne grupe koja se bavi izradom novog zakona koji će regulisati nestandardne, odnosno fleksibilne oblike rada, kako bi se na pravi način definisao njihov status, prava i obaveze u celom sistemu.

Na sajtu Ministarstva finansija i sajtu Poreske uprave nalaze se predlozi Vlade Republike Srbije za sve koji žele da na ovaj način regulišu obaveze, a s obzirom na to da predstavnici udruženja nisu prihvatili pomenute predloge.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija i Vlada RS, 05.02.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija