Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA REGULISANJE OBAVEZA FIZIČKIH LICA – RADNIKA NA INTERNETU PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA NA PRIHODE IZ INOSTRANSTVA


Nakon više sastanaka sa predstavnicima Udruženja radnika na internetu, Vlada Republike Srbije je dala sledeći predlog:

1. Obustavljaju se kontrole Poreske uprave i naplata poreza i doprinosa na prihode koje iz inostranstva ostvaruju radnici na internetu do usvajanja izmena Zakona o porezu na dohodak građana kojim će se na celovit način urediti način utvrđivanja i plaćanja navedenih obaveza;

2. Da se izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, način obračuna i plaćanja prethodno nastalih poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva uredi na sledeći način:

 ­ Visina obaveze utvrđuje se rešenjem Poreske uprave i ista se plaća u ratama u periodu do 10 godina;

 ­ Normirani troškovi se priznaju u visini od 43% ostvarenih prihoda;

 ­ Kamata na prethodno nastale obaveze se ne obračunava za period do donošenja rešenja Poreske uprave.

3. Rok za izmenu Zakona o porezu na dohodak građana je do maja 2021. godine.

4. Predlog Vlade Republike Srbije ne odnosi se na prihode od izdavanja nepokretnosti, posredovanja i trgovine kriptovalutama, dobitaka od igara na sreću koji nisu ostvareni u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

5. Radnopravni status za fleksibilne oblike rada biće uređen posebnim zakonom.

Za dodatne informacije obveznici se mogu obratiti poreskim službenicima u sledećim organizacionim jedinicama Poreske uprave:

Odeljenje za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac

Redni broj

Filijala

Ime i prezime

1

Užice

Vesna Lukić

2

Kraljevo

Snežana Pantović

3

Kruševac

Danijela Đurđević

4

Novi Pazar

Sead Ugljić

5

Jagodina

Ivica Jovanović

6

Čačak

Gordana Borović

7

Kragujevac

Natalija Stevanović

8

Prijepolje

Rada Cincović

Odsek za koordinaciju poreske kontrole Niš

Redni broj

Filijala

Ime i prezime

1

Leskovac

Maja Kačarević

2

Niš

Snežana Marjanović

3

Vranje

Dragan Simonović

4

Pirot

Jasmina Aleksić

5

Zaječar

Ljubinka Bajramoski

6

Prokuplje

Tina Milenković

Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad

Redni broj

Filijala

Ime i prezime

1

Zrenjanin

Jelena Višković

2

Stara Pazova

Mirjana Pašić

3

Subotica

Marija Tufegdžić

4

Novi Sad 2

Snežana Vukčević

5

Sremska Mitrovica

Boško Stolić

6

Novi Sad 1

Svetlana Milanov

7

Pančevo

Eva Kralik

8

Vršac

Ljubica Čavić

9

Sombor

Jasna Pančić

10

Kikinda

Bojan Obradović

Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd

Redni broj

Filijala

Ime

Prezime

1

Centar

Danijela

Sekulić

2

Novi Beograd

Mladen

Nedaković

3

Zvezdara

Luka

Šijan

4

Palilula

Predrag

Martinović

   

Svetlana

Popović

5

Zemun

Tijana

Vukmirović

6

Voždovac

Dragana

Moravčević

7

Čukarica

Snežana

Živković

8

Valjevo

Branka

Jevtić

   

Zorica

Lazarević

   

Olga

Grujičić

9

Šabac

Srđan

Živanović

10

Loznica

Dragomir

Jovanović

11

Požarevac

Jelena

Živković

12

Smederevo

Mirjana

Filimonović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 05.02.2021.