Zastava Bosne i Hercegovine

KAKO MOŽEMO DOĆI DO INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA I KADA NISMO STRANA U POSTUPKU?: Online tematska otvorena vrata biće održana 11. februara 2021. godine


Građani i građanke će u četvrtak, 11. februara 2021. godine sa početkom od 16:00 časova biti u mogućnosti da čuju izlaganja i postave pitanja sudiji i stručnjacima na temu: "Kako možemo doći do informacija od javnog značaja i kada nismo strana u postupku?". Događaj će biti emitovan uživo na Facebook stranici Otvorenih vrata pravosuđa.

Sagovornici su:

  • Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i članica Upravnog odbora Foruma sudija Srbije
  • Uroš Mišljenović, Partneri za demokratske promene Srbije
  • Jelena Radivojević, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK
  • moderatorka: Nastasija Stojanović, Partneri za demokratske promene Srbije

Pozvani ste da u komentaru ispod ovog posta na Facebook stranici Otvorenih vrata pravosuđa pre ili za vreme trajanja događaja postavite pitanja za naše sagovornike. Nakon njihovog izlaganja, moderator će sumirati sva pitanja i postaviti ih sagovornicima kojima su namenjena.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, 04.02.2021.
Naslov: Redakcija