Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT OKVIRA DIGITALNIH KOMPETENCIJA: Komentari na Nacrt Okvira mogu sa uputiti do 1. marta 2017. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja započelo je konsultativni proces po pitanju Nacrta okvira digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba koji je kreiran je sa ciljem da podrži nastavnike iz sistema obrazovanja u Srbiji u procesu integracije digitalnih sadržaja u svakodnevnu praksu.

U dokumentu su navedene i definisane veštine, ciljevi i očekivani ishodi koji čine korpus digitalnih kompetencija nastavničke profesije. Nastavnici dokument mogu koristiti za procenu sopstvenih veština i promišljanje o sopstvenoj praksi kao i za identifikaciju narednih koraka svog profesionalnog razvoja.

Realizatorima obuka ovaj dokument može biti koristan za unapređenje kvaliteta i relevantnost stručnih programa, a donosioci odluka na osnovu njega mogu proceniti i revidirati postojeće regulative i kreirati programe podrške.

Osim unapređivanja IKT infrastrukture, povećanja dostupnosti relevantnim IKT obukama, organizovanja skupova, ovo je još jedna od aktivnosti koje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi u nastojanju da primenom IKT-a doprinese osavremenjivanju nastavne prakse.

Svi zainteresovani koji žele da dostave komentare na Nacrt, mogu to učiniti do 1. marta 2017. godine, na formularu, putem elektronske pošte na adresu: pitanja@mpn.gov.rs sa naznakom komentari na tekst Okvira.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 04.02.2017.
Naslov: Redakcija