Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Da bi imala pravo na suprugovu penziju, žena u trenutku njegove smrti mora da ima najmanje 45 godina. Penziju dobija sa 53, a udovac u 58. godini. Samo u slučaju trajne radne nesposobnosti takvo pravo se ostvaruje bez obzira na starost


U Srbiji više od petine penzionera živi od porodične penzije. Ona je neretko veća od one koju su sami ostvarili.

Jedina penzija koja se ne zarađuje već nasleđuje sada je dostupna svima po istim uslovima. Pravo na tu penziju imaju supružnici i deca dok se školuju, kao i osobe koje su trajno radno nesposobne.

Deca imaju pravo na porodičnu penziju do 15 godine, s tim što se taj period produžava i tokom redovnog školovanja, rekao je advokat Predrag Savić.

"Do 20. godine mogu da budu učenici srednjih škola, do 26. godine mogu da budu studenti, i za sve to vreme, ako su redovni studenti imaju pravo na porodičnu penziju", kaže Savić.

Oko 60.000 zahteva za porodičnu penziju godišnje stiže fondu, do sada se ispostavljalo da pravo na to ne ostvare svi.

Da bi imala pravo na suprugovu penziju, žena u trenutku njegove smrti mora da ima najmanje 45 godina. Penziju dobija sa 53, a udovac u 58. godini. Samo u slučaju trajne radne nesposobnosti takvo pravo se ostvaruje bez obzira na starost.

Pravo na porodičnu penziju može se iskoristiti uz dete koje koristi pravo na porodičnu penziju, a prema kome se obavlja roditeljska dužnost.

Udovica koja je u trenutku smrti supruga navršila 45 godina života moći će pravo na porodičnu penziju da ostvari kada navrši 53 godine života.

Ukoliko se pravo koristi uz decu, po navršenju navedenih godina života pravo se trajno zadržava.

Izvor: Vebsajt B92, 04.1.2021.
Naslov: Redakcija