Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Prenos podataka o ličnosti iz Srbije u Veliku Britaniju nakon Bregzita može se vršiti primenom zakonske pretpostavke prema kojoj se smatra da je u toj državi obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti


Poslednjeg dana 2020. godine okončan je postupak napuštanja Evropske unije od strane Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, a time će na teritoriji Ujedinjenog kraljevstva prestati neposredna primena Opšte uredbe o zaštiti podataka (Uredba o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ) - GDPR.

Napuštanje Evropske unije neće se odraziti na uslove prenosa podataka o ličnosti na čiju obradu se primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018); u Ujedinjeno kraljevstvo, s obzirom na to da se na tu državu, kao i do sada, odnose odredbe člana 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojima je utvrđeno da se prenos podataka u drugu državu, bez prethodnog odobrenja, može izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (stav 1.) i uspostavljena je zakonska pretpostavka prema kojoj se smatra da je primereni nivo zaštite podataka o ličnosti obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, kao i u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite (stav 2.).

Na osnovu ovlašćenja iz člana 64. stav 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Vlada je donela Odluku o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) u kojoj je, u delu I u kome su taksativno nabrojane države koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, navedeno i Ujedinjeno kraljevstvo (tačka 9).

U skladu sa tim, prenos podataka u Ujedinjeno kraljevstvo, i nakon Bregzita, može se vršiti primenom zakonske pretpostavke iz člana 64. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, prema kojoj se smatra da je u toj državi obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Podsećamo da je prenos podataka o ličnosti u drugu državu jedna od radnji obrade tih podataka, te da je preduslov zakonitog prenosa u smislu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, usklađenost obrade podataka sa svim obavezama utvrđenim navedenim zakonom.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 30.12.2020.
Naslov: Redakcija