Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Od 1. januara 2021. godine neoporezivi iznos zarade 18.300 dinara


Od 1. januara 2021. godine, neoporezivi iznos zarade povećan je sa 16.300 dinara na 18.300 dinara mesečno.

Time se obezbeđuje smanjenje fiskalnog opterećenja prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada.

U cilju podsticanja zapošljavanja, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020), takođe je predviđeno produženje važenja olakšica za zapošljavanje novih lica do kraja 2021. godine.

Te olakšice se odnose na pravo na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica od 65 do 75 odsto, u zavisnosti od broja novozaposlenih lica, sa 31. decembra 2020. godine na 31. decembar 2021. godine.

Izmenama tog zakona predviđeno je proširenje poreskog oslobođenja kod poreza na dobitke od igara na sreću, na dobitke ostvarene od svih posebnih igara na sreću, uključujući i posebne igre na sreću kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije.

Izvor: Vebsajt Nova, 01.01.2021.
Naslov: Redakcija