Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Zakon u primeni od 20. decembra 2021. godine. Predviđeno je uvođenje ograničenja direktnog oglašavanja kroz registar “Ne zovi”, prekršajnih naloga, kao i obaveze izdavanja predračuna za majstorske usluge veće od 5.000 dinara


Novim Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021 – dalje: Zakon), čija primena počinje 20. decembra, predviđeno je više novina, među kojima je i uvođenje ograničenja direktnog oglašavanja kroz registar “Ne zovi”, prekršajnih naloga, kao i obaveze izdavanja predračuna za majstorske usluge veće od 5.000 dinara.

Novi Zakon o zaštiti potrošača propisuje obavezu trgovcima da učestvuju u vansudskim sporovima sa kupcima, ukoliko dođe do njih. Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga potrošača na jasan i razumljiv način na srpskom jeziku ili jeziku nacionalne manjine obavesti o mogućnosti vansudskog rešavanja spora. Vansudski postupak će moći da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, a nakon prijema odgovora ili odluke prodavca o izjavljenoj reklamaciji.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kazna za one privredne subjekte koji odbiju da učestvuju u medijaciji ili ne objave obaveštenje da kupac ima pravo na vansudsko rešavanje spora iznosi 50.000 dinara.

Cilj uvođenja obaveze vansudskog rešavanja spora je pokušaj da se smanji pritisak na sudove u vezi sa mnogobrojnim potrošačkim sporovima.

Novine Zakona se odnose i na ograničenja kod direktnog oglašavanja, pa tako Zakon predviđa zabranu direktnog oglašavanja telefonom, faksom ili elektronskom poštom i drugim sredstvima komunikacije na daljinu, bez prethodnog pristanka potrošača. Svako ko ne bude želeo da prima pozive ili poruke moći će da se prijavi popunjavanjem obrasca kod mobilnog operatera ili operatera fiksne telefonije u registar “Ne zovi”.

Trgovci koji se ne budu obazirali na podatke iz registra “Ne zovi”, rizikovaće plaćanje novčane kazne u iznosu od 30.000 dinara za preduzetnike ili 50.000 dinara za pravna lica. Trgovci bi mogli biti kažnjavani i prekršajno ukoliko pozivaju potrošače čiji su brojevi uneti u navedeni registar.

Ono što je takođe bitno za potrošače je da je prodavac ili pružalac usluge dužan da sačini proračun sa specifikacijom usluge, ukoliko vrednost prelazi 5.000 dinara. Pre otpočinjanja pružanja usluge, trgovac je dužan da pribavi pisanu saglasnost potrošača na predračun. Potrošač može da odbije plaćanje cene ako mu pružalac usluge ne dostavi specifikaciju.

Ako je cena ugovorena bez izričite tvrdnje trgovca za tačnost proračuna, trgovac ne može da zahteva povećanje za više od 15 odsto proračuna.

Primenom novog Zakona pruža se veća zaštita potrošača i u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju. Jedna od značajnih novina je obavezujuća priroda predugovornih informacija, koja predviđa da se putniku moraju pružiti informacije drugih troškova koji nisu obuhvaćeni jedinstvenom prodajnom cenom turističkog putovanja, stoga putnik neće biti u obavezi da ih snosi ukoliko ne bude upoznat sa njima. Pored toga, organizator će imati veću odgovornost, pa će tako biti odgovoran za sve greške koje nastanu usled tehničkih nedostataka u procesu rezervisanja putovanja ili usluga.

Zakon na kraju pooštrava kaznenu politiku za pravna lica, ali i predviđa da se prekršajni postupak ne može pokrenuti ni voditi ako proteknu dve godine od dana kada je prekršaj učinjen, izuzev članova koji se odnose na kolektivni interes potrošača i mere njihove zaštite, gde produžava zastarelost prekršaja na tri godine od dana kada je prekršaj učinjen.

Zakon je izglasan na skupštinskom zasedanju 11. septembra ove godine. Nedelju dana kasnije je objavljen, a njegova primena počinje 20. decembra, osim odredaba koje se odnose na vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 20. marta 2022. godine.

Izvor: Vebsajt Biznis, Stanislav Stanišić, 02.12.2021.
Naslov: Redakcija