Zastava Bosne i Hercegovine

USTAV RS: Zakonom se mogu ograničiti oblici korišćenja i raspolaganja zemljištem da bi se otklonila opasnost od nanošenja štete životnoj sredini ili da bi se sprečila povreda prava i na zakonu zasnovanih interesa drugih lica


Prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), zakonom se mogu ograničiti oblici korišćenja i raspolaganja zemljištem da bi se otklonila opasnost od nanošenja štete životnoj sredini ili da bi se sprečila povreda prava i na zakonu zasnovanih interesa drugih lica, izjavio je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Zoran Tomić.

Povodom eventualnih izmena i dopuna Zakona o eksproprijaciji, koji je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srbije, ali ga predsednik Srbije još nije potpisao, Tomić je za ukazao da prema članu 88. Ustava Republike Srbije, “korišćenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, šumskim zemljištem i gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini, je slobodno”.

Naglasio je da je hitnost kod Zakona o eksproprijaciji nepotrebna, opasna i indikativna.

“Zakonom se mogu ograničiti oblici korišćenja i raspolaganja, odnosno propisati uslovi za korišćenje i raspolaganje da bi se otklonila opasnost od nanošenja štete životnoj sredini ili da bi se sprečila povreda prava i na zakonu zasnovanih interesa drugih lica. Prilikom predsedničkog (ne)potpisivanja noveliranog Zakona o eksproprijaciji iz 2021. godine, njegovog eventualnog ponovnog razmatranja i prepravljanja u parlamentu, kao i sledstvene hipotetičke primene – naročito je važno voditi računa o citiranoj bespogovornoj ustavnoj normi”, naveo je profesor.

Dodao je da što se tiče Zakona o eksproprijaciji, zakonotvorca obavezuje i krovna norma sistemskog upravno-procesnog zakona – Zakon o opštem upravnom postupku.

“Ovaj zakon primenjuje se na postupanje u svim upravnim stvarima. Pojedina pitanja postupka mogu posebnim zakonom da se urede samo ako je to neophodno, ako je u saglasnosti s osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom (član 3)”, naglasio je profesor Tomić.

Istakao je da su osnovna načela upravnog postupka (čl. 5-15): zakonitosti i predvidivost; načelo zaštite prava stranaka i ostvarivanja javnog interesa, načelo pomoći stranci, načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka, načelo istine i slobodne ocene dokaza, pravo stranke na izjašnjavanje, načelo samostalnosti, pravo na žalbu i prigovor, načelo pravnosnažnosti rešenja i načelo pristupa informacijama i zaštite podataka.

“Pozivajući na član 4. Ustava – ‘pravni poredak je jedinstven’, Ustavni sud Srbije je, uz oslonac na određena načela Zakona o opštem upravnom postupku, pre desetak godina ocenio neustavnim neke osporene odredbe tadašnjeg teksta Zakona o eksproprijaciji”, podsetio je on.

Profesor Tomić je naveo da je u pogledu projekta “Beograd na vodi”, 2020. godine donet poseban zakon, po prirodi lex specialis, ujedno i lex individualis, čiji je puni naziv: Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta “Beograd na vodi”.

“Ostavljajući drugo po strani, dotični javni interes je utvrdila Narodna skupština, a ne Vlada, pri čemu je ‘postupak koji se vodi u skladu s ovim zakonom hitan’. Ista, olako obećana brzina, predviđena je i u Noveli Zakona o eksproprijaciji, za sve postupke koji se vode u skladu s njim (član 1. stav 2), što je nepotrebno, opasno i indikativno”, zaključio je profesor Zoran Tomić.

Izvor: Vebsajt N1, 3.12.2021.
Naslov: Redakcija