Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA NADLEŽNA ZA OKO 11.000 KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA


Državna revizorska institucija je najviši organ zadužen za kontrolu trošenja javnog novca i upravljanja javnom imovinom. U našoj zemlji funkcioniše od 2005. godine i nadležna je za državnu reviziju oko 11.000 korisnika budžetskih sredstava i drugih korisnika javnih sredstava. Jednostavnije rečeno, pomaže državi da upravlja i koristi resurse, a za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Državna revizorska institucija predstavlja jednu od ključnih karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi, jer brine da se javnim sredstvima i imovinom upravlja na finansijski stabilan način i u skladu sa odlukama i namerama Narodne skupštine, kaže dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i dodaje da je ona ta institucija jedna od ključnih karika u oblasti utvrđivanja trošenja javnih sredstava, kao i odgovornosti lica zaduženih za te aktivnosti.

"Sve zainteresovane strane obaveštava o svom radu prvenstveno Narodnu skupštinu, koja ju je osnovala i kojoj polažemo račune, odnosno dostavljamo izveštaj o svom radu. Isto tako Vladi i svim subjektima revizije, medijima, nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici i građanima tako da i građani imaju i mogu imati koristi od rada Državne revizorske institucije na način što kroz izveštaje mogu doći do jasnih, objektivnih, istinitih informacija o tome kako subjekti za koje su zainteresovani, koji im pružaju određene usluge, upravljaju javnim sredstvima i kakvu uslugu daju građanima", kaže dr Pejović.

Poslednjih godina, državna revizorska institucija značajno je unapredila svoj rad, a posebna pažnja usmerena je ka javnosti rada i objavljivanju izveštaja i drugih dokumenata koji su nastali u procesu revizije, te se na sajtu, mogu pronaći i izveštaji o tome šta su subjekti revizije preduzeli da otklone uočene nepravilnosti, kaže Pejović.

"Npr. ako smo dali preporuku da se plate ne smanje nego da se obračun plata uskladi u odnosu na propise, građanin će da zna da li je to usklađeno, a čitaće šta je subjekt napisao."

Evropska unija pomaže DRI da bi ta institucija unapredila svoj rad, ali i kako bi se Srbija približila evropskim standardima u toj oblasti. Do sada je EU podržala rad DRI sa preko 1.7 miliona evra, a planiraju se projekti i u narednom periodu. Podsećamo da je ovo deo reforme javne uprave u Srbiji koje je podržan od strane Evropske unije.

Izvor: Vebsajt RTV, Ana Mudrinić, 01.12.2020.