Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UVOZU VINA IZ EU PO PREFERENCIJALNOJ STOPI: Novi uslovi za raspodelu kvota za uvoz 2,5 miliona litara vina


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o uvozu vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020), kojom se bliže uređuju uslovi za raspodelu kvota za uvoz 2,5 miliona litara vina poreklom iz EU po preferencijalnoj stopi.

Marketinška godina u kojoj se raspodeljuje kvota obuhvata period od 1. januara do 31. decembra.

Raspodela kvote za uvoz vina vršiće se metodom zasnovanom na hronološkom redosledu podnošenja carinskih deklaracija po principu "prvi došao, prvi uslužen", navodi se u Odluci.

Godišnja kvota raspodeljena je na jednake kvartalne od po 625 hiljada litara vina, a neiskorišćena količina u kvartalu dodavaće se dozvoljenoj količini za uvoz u narednom kvartalu.

Maksimalna količina koju može da uveze jedan privredni subjekt u okviru svakog od prva tri kvartala iznosi 15 procenata od kvartalne kvote, odnosno 93.750 litara.

A ukoliko privredni subjekt nije u prethodnom periodu uvezao 15 procenata dozvoljene kvote, nedostajuća količina se dodaje dozvoljenoj u narednom kvartalu.

Izvor: Vebsajt Blic, 01.12.2020.
Naslov: Redakcija