Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTIMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA, O USLOVIMA PRISTUPA DO PRVE ILI NAKON PRVE RAZDELNE TAČKE I NAČINU RASPODELE TROŠKOVA I O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE PRIVREDNOG SUBJEKTA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA: Rok za komentare produžen do 16. novembra 2023. godine


Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) pozvalo je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o načinu obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, Nacrtu pravilnika o uslovima pristupa do prve ili nakon prve razdelne tačke i načinu raspodele troškova i Nacrtu pravilnika o primeni troškovnog principa i izveštavanju od strane privrednog subjekta sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija, dostave svoje mišljenje na nacrte ovih pravilnika.

Obaveštavamo da se navedeni rok trajanja javnih konsultacija za predmetne akte produžava do 16. novembra 2023. godine.


Izvor: Vebsajt Biznis, 27.10.2023.
Naslov: Redakcija