Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU: Predviđeno zaduživanje od 604,5 milijardi dinara


Budžetom Srbije za 2020. godinu predviđeno je da se za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze države, obezbedi 604,5 milijardi dinara.

U Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, koji je Vlada prosledila Narodnoj skupštini Republike Srbije, precizirano je da će se ta sredstva obezbediti iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada i to u iznosu od najviše 50,6 milijardi dinara.

Sredstva će se obezbediti i kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti, odnosno državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti, u iznosu od najviše 312 milijardi dinara, kao i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 236,6 milijardi dinara.

Od prodaje domaće finansijske imovine previđeno je da se obezbede i sredstva u maksimalnom iznosu od 5,8 milijardi dinara.

Ocenjeno je da su planirana primanja po osnovu zaduživanja veća od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 499,5 miliona dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 605 milijardi dinara.

Predviđeno je i da se, za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, tokom 2020. godine mogu koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Objašnjeno je i da, ukoliko na kraju 2020. godine bude postojala pozajmica, sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

Budžetom je predviđeno i da Srbije u 2020. godini izdaju garancije do ukupnog iznosa od 95,3 milijarde dinara (752 miliona evra i 18 miliona kuvajtskih dinara).

Pored ostalog, planirane su garancije za izgradnju gasovoda, nabavku pametnih brojila, izgradnju stanične zgrade Železničke stanice Beograd Centar, revitalizaciju hidroelektrane Đerdap 2.

Izvor: Vebsajt N1, 04.11.2019.
Naslov: Redakcija