Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Kada koriste metod prikrivene kupovine inspektori ne najavljuju kontrolu, ne predstavljaju se pre početka i ne pokazuju nalog za nadzor, nego se ponašaju kao potrošači. Tek kada okončaju kupovinu, onda kažu ko su i osobi uručuju nalog. Ovaj metod najviše se primenjuje kod prodavaca duvana, odeće i obuće, kao i prilikom ugovaranja zanatskih usluga, iznajmljivanja stanova i oglašavanja astrologa


Tržišni inspektori, imitirajući potrošače, uspevaju da uhvate na delu osobe i trgovce koji neregularno posluju. Metod prikrivene kupovine koji je propisan zakonima, najviše su primenjivali kod prodavaca duvana, odeće i obuće, kao i prilikom ugovaranja zanatskih usluga, iznajmljivanja stanova i oglašavanja astrologa.

U Ministarstvu trgovine, objašnjavaju da se ovo izuzetno sredstvo, kada inspektori u ulozi kupca pazare robu ili uslugu u fizičkim ili onlajn prodavnicama, primenjuje samo ako na drugi način ne mogu da se obezbede potrebni dokazi ili bi to bilo veoma otežano. Koristi se u situacijama kada postoji osnovana sumnja da neka osoba prodaje robu ili pruža usluge, a nije registrovana za tu delatnost, kao i u slučaju ako registrovani trgovac ne izdaje račune. Oni koji krše propise uvek se iznenade kada budu uhvaćeni na delu.

- Pitaju šta je to prikrivena kupovina i da li su oni prvi koje inspektori kontrolišu - navodi Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu. - Potrebno je da im se objasni o kojoj metodi se radi i u kojoj situaciji se primenjuje.

Inspektori su, kao tajni kupci, uspeli da doskoče i mnogim osobama koje su se bavile izradom horoskopa i to naplaćivale, a nisu bile registrovane za obavljanje te delatnosti.

- U ovim slučajevima je bilo izuzetno teško obezbeđivanje dokaza uobičajenim putem - objašnjava Kandić. - Kada ih inspektor identifikuje kao neregistrovane, izjašnjavali su se da to rade iz hobija, samo za rođake, prijatelje i poznanike, i to bez naknade.

U jednom od slučajeva iz oblasti oglašavanja astrologa u štampanim medijima i putem interneta, inspektor je ugovorio izradu horoskopa i natalne karte po ceni od 20 evra, putem SMS poruke.

- U skladu sa dogovorom, inspektor je pošiljku preuzeo i izvršio plaćanje pouzećem - objašnjava Kandić. - Na taj način su pribavljeni dokazi da ta osoba pruža usluge uz nadoknadu. Zabranjeno mu je neregistrovano obavljanje delatnosti i podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Prekršajnom sudu.

Kako navodi, kada koriste metod prikrivene kupovine inspektori ne najavljuju kontrolu, ne predstavljaju se pre početka i ne pokazuju nalog za nadzor, nego se ponašaju kao potrošači. Tek kada okončaju kupovinu, onda kažu ko su i osobi uručuju nalog. U proseku se ova metoda primenjuje oko 30 puta godišnje.

- U maloprodajnim objektima tržišni inspektor bira robu koja je izložena i kada obavi kupovinu, odnosno plati, legitimiše se i počinje nadzor - objašnjava Kandić. - Kada je u pitanju oglašavanje prodaje preko interneta, tržišni inspektor, postupajući kao kupac naručuje robu ili usluge putem imejla, odnosno putem mobilnih telefona.

Kada utvrdi neregularno poslovanje, donosi rešenje o zabrani i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Finansijskim planom, u okviru usvojenog budžeta za 2021. godinu, predviđeno je 300.000 dinara za aktivnosti u vezi sa primenom metode prikrivene kupovine - navodi Uroš Kandić iz Ministarstva trgovine. - Nema potrebe da se planira veći iznos, imajući u vidu da se iskorišćeni novac za robu vraća po obavljenom poslu, pa se može koristiti za novu prikrivenu kupovinu.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. B. T., 30.09.2021.
Naslov: Redakcija