Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Građani imaju pravo na informacije od sudova i tužilaštva


U svrhu kontrole rada svih organa vlasti i sprečavanja korupcije, građani imaju pravo da traže sve informacije od javnog značaja koje su u posedu svih organa vlasti, pa i sudova i javnih tužilaštava, rekao je Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

- Transparentnost rada pravosuđa i tužilaštava jedan je od najneophodnijih preduslova sticanja poverenja građana u državu i organe vlasti i garancija za zakonito funkcionisanje sistema. Zato je veoma bitno da sudovi i tužilaštva poštuju svoje obaveze koje kao organi vlasti imaju po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) - naglasio je Poverenik, koji je USAID-om organizovao onlajn Forum o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, sa temom "Dostupnost informacija iz javnotužilačkih i sudskih postupaka".

Cilj Foruma je, kako je navedeno u saopštenju Poverenika, da se bliže objasni javnosti koja su njihova prava kod ove vrste postupaka, i koje informacije građani na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama mogu dobiti u sudskim postupcima, a koje ne.

- Od 2018. godine, od kada Cesid sprovodi godišnja istraživanja javnog mnjenja o naporima vlasti u borbi protiv korupcije, uočeno je da iako 60 odsto građana prepoznaje da sudovi i tužilaštva imaju važnu ulogu u borbi protiv korupcije, javnost i dalje nije zadovoljna njihovim učinkom. Malo više od polovine ispitanika smatra da su ovi organi malo ili nimalo posvećeni suzbijanju korupcije - istakla je Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast.

Učesnici skupa su se složili da, sa jedne strane, građani ne prepoznaju određena ograničenja koja se odnose na podatke iz istraga i sudskih postupaka, dok sa druge, ne postoji ujednačena sudska praksa postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama. Zato je neophodna učestala edukacija sudova i tužilaštava, kao organa javne vlasti, ali i šire javnosti o ovom pravu.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 2.10.2021.
Naslov: Redakcija