Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita za prekršajne sudove


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za prekršajne sudove po Oglasu objavljenom u,,Sl. Glasniku RS" br.58/21 od 9. juna 2021. godine, koju objavljuje dana 4. oktobra 2021. godine na svojoj internet stranici u 15:30 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 4.10.2021.
Naslov: Redakcija