Zastava Bosne i Hercegovine

USKORO ĆE BITI DOSTUPAN KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI POTPIS U KLAUDU: Elektronski potpis neće se izdavati na plastičnoj kartici ili USB-u, nego će biti dostupan na mobilnom telefonu ili tabletu. Svi koji budu imali aplikaciju ConsendID imaće mogućnost da besplatno dobiju elektronski potpis. Aplikacija će biti zaštićena pin-om koji zna samo korisnik


Kancelarija za IT i e upravu Vlade Republike Srbije u procesu je sertifikacije koja će omogućiti da građani Srbije uz pomoć aplikacije na svojim telefonima, brzo i jednostavno, dobiju kvalifikovani elektronski potpis, izjavila je pomoćnica direktora te institucije Dragana Bećić.

Ona je ukazala da Kancelarija radi na pojednostavljenju korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata, kako bi se obezbedilo da što veći broj građana Srbije koristi elektronski potpis.

Kako je navela, u Srbiji trenutno postoji pet sertifikacionih tela koji izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate, a novina koju sprema Kancelarija za IT i e upravu je u tome što ga neće izdavati na plastičnoj kartici ili USB-u, nego će biti dostupan na mobilnom telefonu ili tabletu.

“Svi koji budu imali aplikaciju ConsendID imaće mogućnost da besplatno dobiju elektronski potpis. Aplikacija će biti zaštićena pin-om koji zna samo korisnik”, ukazala je Bećić.

Podsetila je i da građani Srbije za dobijanje elektronske identifikacije, odnosno elektronskog identiteta, trenutno koriste portal eid.gov.rs, koji im omogućava da se predstave (elektronski identifikuju) kada žele da koriste usluge e-uprave.

Taj portal, kako je dodala, omogućava im da sa jednim korisničkim nalogom pristupaju većem broj portala – e-uprave, lokalne poreske administracije, portalu e-zdravlje, es dnevniku, navodeći da se radi i na integraciji sa ostalim velikim državnim institucijama poput Agencije za privredne registre, Poreske uprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Objasnila je da portal eid.gov.rs dozvoljava građanima da se registruju kvalifikovanim elektronskim sertifikatom koji predstavlja identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti, što omogućava pristup svim uslugama e-uprave ili da se registruju korisničkim imenom i lozinkom, što predstavlja identifikaciju osnovnog nivoa pouzdanosti koji dozvoljava pristup određenom broju usluga.

Podsetila je da u Srbiji oko milion građana ima verifikovane naloge na portalu e-uprava.

“U najvećem broju to je radno sposobno stanovništvo od 25 do 60 godina, ali imamo korisnike koji nam se jave sa idejama za unapređenje koji su u penziji. Svaka povratna informacija nam je jako važna, jer svaku uslugu razvijamo za građane sa željom da im olakšamo komunikaciju sa državnom upravom, da ne gube vreme obilazeći šaltere i noseći papire”, ukazala je ona.

Prema njenim rečima, neke od usluga koje se najviše koriste na portalu e-uprava su zakazivanje termina za dobijanje lične karte i pasoša, podnošenje zahteva za promenu vozačke dozvole, produžetak registracije, upis deteta u vrtić, digitalni zeleni sertifikat.

Bećić smatra da su svi građani koji koriste ove usluge već na putu da u potpunosti postanu e-građani, jer digitalizacija kao deo reforme javne uprave, donosi e-građanina kao sledeći korak.

“E-građanin jeste da vi, pored toga što imate vašu ličnu kartu koja je vaš identifikacioni dokument kada ostvarujete bilo kakvo pravo ili kada je potrebno da vas neko identifikuje, tako imate i vaš elektronski identitet. Zašto je dobro biti e-građanin? Kada imate taj nalog na portalu vi možete da koristite usluge elektronske uprave da pristupate svojim podacima u Centralnom registru stanovništva, da primate rešenja kroz e-sanduče”, ukazala je ona.

Bećić je ocenila da se sada prave završni koraci koji će dovesti do toga da šalteri u Srbiji odu u istoriju.

“Dolaze mlađe i mlađe generacije. Ta generacija neće biti generacija koja će da ode u poštu da plati račun, nikada. Menja se i uprava, menja se i svest državnih službenika”, rekla je ona navodeći da su prošle godine, početkom pandemije, i najteže birokrate shvatile da sa starim sistemom ne može dalje.

Sve ove promene deo su reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz pomoć EU.

Skoro četiri miliona evra donacija kroz IT opremu i softver, rezultiralo je postavljanjem temelja za uspostavljanje e-uprave kakva je danas u Srbiji.

Ovim je podržano stvaranje državnog data centra, povezivanje baza podataka i registara relevantnih za poboljšanje pružanja usluga, i na kraju dovelo do uspostavljanja internet portala e-uprava.

Kasnije, niz programa podrške reforme javne uprave, koje je finansirala EU, kao što je direktna budžetska podrška za reformu javne uprave od 70 miliona evra, doprinosili su unapređenju pružanja usluga, među kojima danas primarnu ulogu ima razvoj e-usluga.

Najnoviji primeri uspešne podrške EU leže u strateškom planiranju daljeg razvoja e-uprave za period 2020-2022, pojednostavljivanju i optimizaciji raznih administrativnih postupaka za privredu kroz popularni program e-papir, u kojem se posebno izdvaja javni Registar administrativnih postupaka.

Glavni koordinator reforme javne uprave u Srbiji je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Izvor: Vebsajt Politike, 4.10.2021.
Naslov: Redakcija