Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA U SKLADU SA PROPISIMA O PDV"


Kompanija Paragraf organizovala je 6. oktobra 2021. godine vebinar na temu "Izdavanje i sadržina računa u skladu sa propisima o PDV".

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV.

Formalna ispravnost računa je veoma bitna u sistemu PDV radi ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza od strane kupca dobara, odnosno primaoca usluga i time ostvarivanja nekih od osnovnih principa oporezivanja potrošnje PDV, a to su nekumulativnost poreza i neutralnost za biznis.

Naime, u praksi obveznici često prave i suštinske i formalne greške prilikom izdavanja računa, što primaoca računa često dovodi u rizik da mu bude osporeno pravo na odbitak prethodnog poreza po tom računu. Pored toga, pogrešno iskazivanje PDV u računu može imati negativnih implikacija i za samog izdavaoca računa, posebno ako je račun izdat, a nije izvršen promet dobara i usluga i slično.

S tim u vezi, na vebinaru je na sveobuhvatan način analizirana tema izdavanja računa u sistemu PDV, kako sa normativnog, tako i sa praktičnog aspekta, i ukazano je na mnoga pogrešna postupanja koja se mogu sresti u praksi.

Pored toga, posvećena je pažnja i mogućnosti ispravke greške kada je u računu pogrešno iskazan PDV ili je iskazan PDV, a promet nije izvršen.

Na kraju, na vebinaru je bilo reči i o izdavanju računa u specifičnim slučajevima i mogućnosti izdavanja računa pre izvršenog prometa za određene vrste prometa.

Polaznici su imali priliku da kroz predavanja i odgovore na pitanja steknu uvid u značaj pravilnog izdavanja računa i pravilnog iskazivanja pojedinih elemenata u računu.

Takođe, predavači su ukazali na pogrešnu praksu koja se može sresti i dali niz korisnih saveta u pogledu izdavanja računa i iskazivanja podataka u računu, a u cilju postizanja što veće pravne sigurnosti svih učesnika u prometu.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su govorili o sledećim temama:

  • Opšta obaveza izdavanja računa za izvršeni promet
  • Slučajevi u kojima ne postoji obaveza izdavanja računa
  • Vreme, forma i način izdavanja računa
  • Sadržina računa i uticaj pogrešnog navođenja pojedinih elemenata računa na pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Obaveza izdavanja i sadržina avansnog računa
  • Izdavanje i sadržina dokumenta o smanjenju ili povećanju osnovice (tzv. knjižnog odobrenja ili zaduženja)
  • Izdavanje i sadržina računa u pojedinim specifičnim slučajevima
  • Pogrešno iskazivanje PDV u računu i način ispravke greške
  • Izdavanje računa pre izvršenog prometa i mogućnost nastanka poreske obaveze izdavanjem računa - izuzetak od opšteg pravila propisan za pojedine vrste usluga
Izvor: Redakcija, 06.10.2021.