Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TURIZMU: Ministarstvo turizma sa Udruženjem banaka traži model za obezbeđenje sigurnosti putovanja


Turistička inspekcija neće oduzimati licence agencijama, organizatorima putovanja, sve dok se ne pronađe neko rešenje za problem, koji je nastao zbog odluke osiguravajućih kuća da više ne izdaju polise osiguranja.

Izlazak iz ove situacije očekuje se narednih dana, do kada bi trebalo da se razmotri pitanje bankarskih garancija, kao model za obezbeđivanje sigurnosti putovanja, prilikom sklapanja turističkih aranžmana. Ono, međutim, ne znači puno svim agencijama, jer će novac za njih imati samo one najjače.

Mnoga udruženja poslednjih mesec dana upozoravala su nadležne da im licence ističu 1. oktobra, kao i da osiguravajuće kuće ne žele više da im izdaju polise, zbog navodnog prevelikog rizika u poslovanju, što bi za njih značilo - ključ u bravu. Ipak, u "minut do dvanaest" održan je sastanak nadležnih u Ministarstvu i predstavnika Udruženja banaka, na kojem se razmatralo pitanje bankarskih garancija.

- Predstavnici Udruženja banaka dostaviće do kraja nedelje predlog procedure za funkcionisanje i eventualno aktiviranje bankarskih garancija - ukazao je ministar turizma Rasim Ljajić. - Ovakav model garancije putovanja, do sada nikada nije bio korišćen u praksi, iako je predviđen Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019). Procedura koja bude bila doneta, biće ugrađena u novi Pravilnik o garancijama putovanja. Predstavnici Ministarstva će posredovati između osiguravajućih kuća i turističkih agencija, kako bi se rešio aktuelni spor.

Prema rečima Ljajića, sasvim je neuobičajeno da osiguravajuće kuće, tri dana pre isteka roka važenja aktuelnih licenca, naprasno obaveste agencije da neće da pružaju tu vrstu usluge, pravdajući se velikim stepenom rizika.

- Suština jeste da osiguravajuće kuće rade procenu rizika za svaku pojedinačnu agenciju i da posluju sa onima, za koje procene da su stabilne i solventne - istakao je Ljajić. - Nećemo im oduzimati licence, jer očekujemo da se problem reši u narednih desetak dana. A, kako je letnja sezona već završena, ne očekuje se sklapanje novih turističkih aranžmana u ovom periodu.

Kako "Novosti" nezvanično saznaju, od dogovora sa osiguravajućim kućama najverovatnije neće biti ništa. To znači da će bankarske garancije biti jedino rešenje za poslovanje. Njihovo dobijanje nije nimalo jednostavno, a ni jeftino, jer će prosečna bankarska garancija biti između 300.000 i 400.000 evra. U mnogim turističkim agencijama u Srbiji rekli su nam da je ta cifra, naročito u ovom momentu nerealna, i da će na tržištu ostati svega dvadesetak turističkih agencija, organizatora putovanja od oko 480, koliko ih sada posluje.

Ukoliko bude ostala samo bankarska garancija, mnoge turističke agencije koje su sada organizatori putovanja, ostaće bez svoje licence i moraće da postanu subagenti. I dok neki tvrde da će se time napraviti red na ovom tržištu, jer će ostati samo velike agencije, koje će i imovinom moći da garantuju za svoje poslovanje, ima i onih koji objašnjavaju da će ukoliko se to desi, zamenski vaučeri koji su izdati, umesto putovanja, biti pod znakom pitanja. Procenjuje se da je vrednost vaučera oko 100 miliona evra. Agencije koje nemaju licencu, neće moći da realizuju putovanja, čak ni ako postanu subagenti.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Subin, 01.10.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija