Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za privredne sudove u Nišu i Kragujevcu


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za privredne sudove u Nišu i Kragujevcu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine koju objavljuje dana 01.10.2020. godine na svojoj internet stranici u 14:00 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 01.10.2020.
Naslov: Redakcija