Zastava Bosne i Hercegovine

POKRENUT POSTUPAK PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA: Rok za prijavu 16. oktobar 2020. godine. Izbori za nove članove DVT 12. novembra


Tužilački izbori za nove članove Državnog veća tužilaca održaće se 12. novembra, a kandidati koji budu osvojili najveći broj glasova svojih kolega biće predloženi Narodnoj skupštini za konačni izbor.

Postupak izbora novih šest članova DVT iz reda tužilaca počeo je odlukom predsednika DVT i Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac od 1. oktobra koja je objavljena u Službenom glasniku, a sve odluke i uputstva u vezi sa ovim izborima objavljene su na sajtu veća.

U toku je podnošenje kandidacionih prijava, a rok za to ističe 16. oktobra u ponoć.

DVT je takođe izabrao Izbornu komisiju, na čijem je čelu predsednik Ljubivoje Đorđević, a čine je četiri člana i pet njihovih zamenika.

Na izborima za članove DVT će učestvovati svih 90 javnih tužilaštva u Srbiji, a glasaće se za ukupno šest predstavnika struke u DVT.

Biraće se jedan predstavnik za Republičko javno tužilaštvo, jedan za četiri apelaciona tužilaštva, Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine, jedan predstavnik za sva viša javna tužilaštva u Srbiji, dva predstavnika za sva osnovna javna tužilaštva kao i jedan predstavnik za autonomne pokrajine.

Predsednik izborne komisije Ljubivoje Đorđević rekao je da pravo na podnošenje prijave za kandidaturu i pravo glasa na ovim izborima, kao i na ranijim, imaju samo zamenici tužioca koji su na stalnoj funkciji, odnosno ta prava nemaju zamenici koji su izabrani na mandat od tri godine.

Kandidatura se, kako je ukazao, stiče na jedan od tri načina.

Kandidata može da predloži kolegijum javnog tužilaštva, ili tako što kandidat sakupi najmanje 15 potpisa javnih tužilaca ili zamenika javnih tužilaca iz vrste i stepena tužilaštva u kojem se kandiduje, naveo je predsednik Izborne komisije.

Ukazao je da je kandidaturu za predstavnika Republičkog javnog tužilaštva, četiri apelaciona, Tužilaštva za organizovani kriminal i Tužilaštva za ratne zločine, dovoljno da kandidat samo podnose prijavu Izbornoj komisiji.

Nakon isteka roka od 15 dana za podnošenje prijava, Izborna komisija će utvrditi konačnu listu kandidata za izbore, i o tome će obavestiti sva javna tužilaštva u Srbiji, formiraće biračke odbore, odrediti biračka mesta i sprovešće proceduru glasanja 12. novembra.

Potom će u roku od četiri dana, 16. novembra, dostaviti DVT-u zapisnike o utvrđenim rezultatima izbora, da bi nakon toga DVT Narodnoj skupštini do kraja godine dostavilo listu sa predloženim kandidatima koji su osvojili najveći broj glasova.

Izborna komisija je donela Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kao i odluku u vezi sa predstavljanjem kandidata.

Predviđeno je da kandidati Izbornoj komisiji dostavljaju radnu i profesionalnu biografiju sa fotografijom nakon što njihova kandidatura bude prihvaćena, a najkasnije do isteka roka za podnošenje kandidacione prijave.

Oni svoj program mogu predstaviti kolegama lično i neposredno u službenim prostorijama javnih tužilaštva, a javni tužioci su dužni da, na zahtev kandidata, obezbede prostor za predstavljanje programa.

Izborna komisija je na prvoj sednici, 2. oktobra, donela i odluku kojom je predviđeno da predstavnici zainteresovanih strukovnih udruženja, međunarodnih i nevladinih organizacija imaju pravo da prisustvuju i ostare uvid u tok i postupak predlaganja kandidata, kao i glasanja na izborima.

Mandat izbornih članova u sadašnjem sastavu DVT ističe 1. aprila 2021. godine.

Pored šest izbornih članova iz reda tužilaca, u sastavu DVT su po funkciji i Republički javni tužilac, ministar pravde, predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, predstavnik svih pravnih fakulteta u Srbiji - profesor kao i predstavnik advokature.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.10.2020.
Naslov: Redakcija