Zastava Bosne i Hercegovine

KONVENCIJA SAVETA EVROPE O PRISTUPU ZVANIČNIM DOKUMENTIMA: Konvencija stupa na snagu 1. decembra 2020. godine


Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima stupa na snagu 1. decembra 2020. godine, odnosno tri meseca posle datuma na koji je 10 država članica Saveta Evrope izrazilo pristanak da budu njome obavezane. Republika Srbija je Konvenciju potpisala 18. juna 2009. godine, ali je još nije ratifikovala.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084826 

Izvor: Vebsajt Poverenika, 05.10.2020.
Naslov: Redakcija