Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNI ZAKONIK: Držanje psa na lancu je krivično delo, a prijava se može podneti i anonimno


Držanje psa na lancu se u našem društvu još uvek opravdava na razne načine i veliki broj ljudi to ne smatra prekršajem. U nekim sredinama, naročito onim van gradova, je normalno da psi budu vezani u dvorištu. Međutim, to jeste krivično delo i tako ga treba i tretirati.

"Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) predviđa krivično delo 'Ubijanje i zlostavljanje životinja'. Po mom dubokom uverenju, držanje psa onako kako se to kod nas čini, ne samo na selu, već i u gradu, predstavlja zlostavljanje", rekla je advokat Aleksandra Ilić.

Kako je objasnila, krivičnu prijavu protiv osoba koje drže psa na lancu može podneti svako od nas, čak i anonimno. Dovoljno je da ljudi kažu na kojoj adresi se nalazi pas koji ima fizičke povrede ili je zlostavljan psihički.

"Ako vi nabavite psa koga držite na pola metra lanca, koji nema zaklon od sunca i kiše, i kom povremeno bacite koru hleba, to je poseban oblik sadizma", naglasila je Ilićeva.

Izvor: Vebsajt B92, 02.09.2020.
Naslov: Redakcija