Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TURIZMU: Većini turističkih agencija u oktobru ističe polisa osiguranja, koja je neophodna da bi mogli da dobiju licencu za rad, a osiguravači se još ne izjašnjavaju da li će i po kojim uslovima obnavljati te ugovore


Turističke agencije posle mnogobrojnih problema u organizovanju putovanja zbog epidemije koronavirusa u oktobru očekuju nove nevolje. Većini tada ističe polisa osiguranja, koja je neophodna da bi mogli da dobiju licencu za rad, a osiguravači se još ne izjašnjavaju da li će i po kojim uslovima obnavljati te ugovore. Agencija bez polise, faktički, neće moći da prodaje nove aranžmane i time je ugrožen njihov budući rad. To, međutim, ne bi trebalo da predstavlja problem za građane koji su već uplatili aranžmane, jer su oni pokriveni osiguranjem koje je agencija imala u trenutku njegovog sklapanja.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), navodi da se već dva meseca vode razgovori sa osiguravačima o uslovima obnavljanja polisa, koja većini agencija ističe u oktobru.

"Pre svega se insistira da se plate postojeće polise, jer postoje velika dugovanja. Agencije su očekivale da će osiguravači imati razumevanja i da će umanjiti cene. Prema onome što znam, sa druge strane, oni nisu ponudili nikakvo sniženje cena, jer imaju objektivno veliki rizik i insistiraju da se plati ono što je ugovoreno", objašnjava Seničić.

Dodaje da je odluka na osiguravačima, jer oni sada razmatraju da li je obnova polisa prevelik rizik za njih, s obzirom da se očekuje da će i sledeća sezona biti slična.

"Mi na to ne možemo da utičemo, to je odluka osiguravača. Da li će biti skuplje, ne znam, mada mislim da je i cena postojećih polisa već dosta visoka", naglašava Seničić.

On je svestan da će pojedine agencije imati problem da ispune uslove za obnavljanje polise, posebno ako dođe do pooštravanja uslova.

Međutim, ističe da to ni na koji način ne utiče da građane koji su već ugovorili aranžmane.

"Ono što je bitno za putnike jeste da sve ovo nema nikakve veze sa putovanjima koja su ranije ugovorena, jer se datum ugovaranja uzima kao validan i bitno je da u tom momentu postojala polisa", ističe on.

Navodi primer da može neko danas da ugovori putovanje za 2025. godinu, te da, čak i ako agencija ne obnovi licencu svih ovih godina, a te 2025. godine ne realizuje putovanje, ono će biti naplaćeno iz osiguranja za ovu godinu kada je ugovoren aranžman.

"Prema Zakonu o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019), bez obzira da li je obnovila licencu ili ne, agencija ima obavezu da sva ugovorena putovanja realizuje", zaključuje Seničić.

Podseća da je do 15. marta je uplaćeno oko 350 do 370 hiljada aranžmana i da je "to sve rizik osiguravača, pošto ti aranžmani ostaju velikom većinom da se realizuju za sledeću godinu".

Dok turističke agencije čekaju na potez osiguravača, u osiguravajućim kućama teško je naći sagovornika koji bi govorio o ovoj temi.

"Nemamo ništa novo da kažemo o ovoj temi, čim bude javićemo" – odgovor je bili u nekoliko osiguravajućih kuća.

 U samim turističkim agencijama ne žele da komentarišu šta će biti sa produženjem osiguravajućih polisa. Većina njih ističe da pregovore o ovom problemu vodi YUTA.

 Jedan od retkih koji hoće da priča o tome je Vladimir Vlaho, direktor agencije Sabra travel, koji veruje da neće biti problema.

 "Tačno je da mi, zbog svega što se dešava, spadamo u rizičniju grupu nego što se očekivalo, ali u svakom slučaju, može da se formira cena za veći ili manji rizik, pa ko hoće da plati licencu, platiće, ko neće – neće". objašnjava on.

 Dodaje da "u ovoj situaciji kada skoro i nema putnika, nema ni štete, jer nema načina da agencije bilo koga odštete".

U Nacionalnom udruženju turističkih agencije se nadaju da će, bez obzira na sve rizike, osiguravači naći interes da obnavljaju njihove polise pod postojećim ili sličnim uslovima, ostaje pitanje šta će biti ukoliko procene da je to ipak prevelik rizik.

Aleksandar Seničić ističe da postoje i drugi modeli, ali da je neophodno razumevanje i države i osiguravača.

"Mi smo još pre dve godine predložili sistem da se u cenu aranžmana uključi ta vrsta osiguranja, i da se to plaća po prometu. Koliki promet se ostvari, određeni procenat bi bio bio vezan za tu polisu, gde bi osiguravači imali nešto veće premije, ali bi samim tim bio i veći iznos novca za isplatu šteta", objašnjava Seničić.

Kada su u pitanju agencije, prema njegovim rečima, oni koji malo rade, manje bi platili, oni koji više rade – više bi platili.

"Takav način bi pogodovao manjim agencijama, jer ne bi bilo fiksnog troška. U ovim sadašnjim uslovima kada nema posla, faktički bi platili samo neki mali paušal. Da bi taj sistem funkcionisao to mora neko da kontroliše, a to ne može da bude Udruženje osiguravača, jer bi to bio sukob interesa", dodaje.

Podseća da je YUTA predlagala da to oni kontrolišu uz pomoć države, jer bi na taj način mogli bolje da štite i putnike i agencije i da znaju koliko putnika imaju u svakom trenutku, što sad nije slučaj.

Prema sadašnjem Pravilniku o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019) agencije se svrstavaju u četiri kategorije prema broju putnika. Iznos polise kreće se od 200 hiljada do 400 hiljada evra.

Izvor: Vebsajt Nova, Jelena Bulajić, 31.08.2020.
Naslov: Redakcija