Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOZI AUTENTIČNIH TUMAČENJA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, O ZAŠTITI POTROŠAČA I O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Privredna komora Srbije očekuje da Narodna skupština zaustavi neodgovorne advokate


Privredna komora Srbije (PKS) očekuje od skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da donese odluku koja će biti u interesu privrede i svih njenih građana, a ne u korist malog broja advokata koji preko leđa istih građana pokušavaju da oštete domaću privredu za blizu 100 miliona evra.

Predsednik PKS Marko Čadež izjavio je da ovakvim tumačenjima Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Odbor treba da stavi "tačku na pljačku privrede "od strane neodgovornih advokata".

"Kako drugačije nego pljačkom privrede nazvati više od 200.000 tužbi koje su u ime izmanipulisanih građana pokrenuli pojedini advokati. Šta je ako nije 'pljačka' kada u tim parnicama građanin u slučaju pozitivne presude u proseku dobije 2.000 dinara, a advokat 42 puta više! Kako nego 'pljačkom' nazvati preprodaju sudskih predmeta od strane advokata po ceni od 20 evra, tako da građani ni sami ne znaju da su uopšte deo bilo kakvog postupka", rekao je Čadež, saopštava PKS.

Dodao je da sve to govori o tome da niko, a naročito ne Narodna skupština Republike Srbije, ne radi na štetu građana, "već na štetu neodgovornih advokata".

Predsednik PKS naglašava da u Evropskoj uniji važe ista pravila kao i u Srbiji kada je reč o bankarskim taksama.

"Ako kojim slučajem ovi neodgovorni advokati dobiju sporove, banke će pretrpeti štetu od oko 100 miliona evra. To će se neminovno preliti na privredu, na smanjivanje našeg rasta, na gubitak tržišta. To će svakako dovesti do gašenja firmi i gubitka radnih mesta. Pa, da li je to cilj", zapitao je Čadež.

Poručio je da interes Srbije svakako "nije i neće biti punjenje džepova jednog broja neodgovornih advokata".

Izvor: Vebsajt RTV, 3.07.2021.
Naslov: Redakcija