Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOZI AUTENTIČNIH TUMAČENJA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, O ZAŠTITI POTROŠAČA I O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Banke apeluju da se pronađe rešenje problema koji je sistemski i opterećuje i sudove i banke


Nemamo predstavu kako bi mogao da se reši problem u interesu i banaka i klijenata koji su tužili, a moramo da nađemo rešenje, rekao je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

On je naveo da u velikim grupacijama banaka razmišljaju hoće li zbog nestabilnosti koju je izazvao veliki broj tužbi protiv banaka nastaviti kreditiranje.

"Verujem da do toga neće doći, zato se i država umešala", rekao je Vasić.

Kaže da banke apeluju da se pronađe rešenje problema koji je sistemski i opterećuje i sudove i banke, a da to vidi i država, pa je pronalaženje rešenje u interesu svih.

"Nadam se da će rešenje biti što pre. Nesigurnost nikome ne prija posebno onima koji ulažu u Srbiju", rekao je on.

Vasić je ocenio da je kretanje ka autentičnom tumačenju odluka države da pokuša da razreši "gordijev čvor" tužbi.

Naveo je da je Srbija izolovano ostrvo i da toliki broj tužbi ne postoji ni u jednoj državi, osim u Srbiji.

Rekao je da su troškovi obrade kredita naplata aktivnosti vezanih za sam kredit, te da su ih banke uvek predočavale klijentima.

"Banka uvek predoči sve troškove, klijenti su svesni toga. Banka kaže šta je struktura troškova i cena koštanja. Troškovi obrade kredita ulaze u efektivnu kamatnu stopu", rekao je Vasić.

Naveo je i da u drugim oblastima, kao u sudstvu, postoji kalkulacija troškova na osnovu procenata.

"Mi smo jedina institucija, banke, koje obrazlažu troškove na ovaj način. Zašto se detaljno struktura troška traži samo od banaka, kad su već dale cenu", zapitao je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

"Bitno je da je klijent dobio cenu koštanja, i da postoji tržišna utakmica. Na tržištu su 24 banke i bore se za klijente", rekao je on.

Dodao je da je za manje kredite manje posla i aktivnosti, dok su krediti sa većim iznosima složeniji i potreban je veći rad banke pa je veći i trošak.

Komentarišući odluku Vrhovnog kasacionog suda, Vasić je istakao da je tamo navedeno da dozvoljeno naplaćivati naknade ako su jasno nedvosmisleno određene.

"Da li je jasno kada kažem cenu koštanja? I zašto se traži struktura", zapitao se on.

Dodao je da je zbog ogromnog broja tužbi reč o društvenom, sistemskom problemu.

"Branimo interes drugih građana koji će platiti cenu ovog. Imamo problem sa investitorima koji posluju u Evropi, i oni se pitaju šta se to događa u Srbiji", rekao je on.

Naveo je da postoji sistemsko nerazumevanje odrednice "jasno i nedvosmisleno".

"Jedna interesna sfera je shvatili da može da napravi biznis. Pa sad neki daju oglase sa pozivima da se tuži", rekao je on.

Dodao je da neki advokati, razbijaju tužbe na pojedinačne.

Vasić je naveo da takvi sporovi traju po dve godine i da banke u međuvremenu moraju da rezervišu sredstva.

"To znači manje novca za plasman građanima i ekonomiji. Zato je društveni problem. Kad nema dovoljno novca za plasman, kamate idu gore, što izaziva nestabilnost", rekao je on.

Dodao je da banke apeluju da se problem reši, i da je to podignuto na nivo državnog problema jer je pitanje koje mora da se reši kako bi se nastavilo sa tempom razvoja kao i do sada.,

"Advokati pojedini, instruišu da se tuži za 20 dinara, neko je napravio biznis, a cenu ćemo platiti svi", zaključio je Vasić.

Izvor: Vebsajt RTV, 5.07.2021.
Naslov: Redakcija